Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't change back to IE as default browser.

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Moses

more options

I followed the instructions in the support forum to designate IE as my default browser. This did not fix the problem. Firefox still opens as my default browser. When I open Firefox Options>Advanced>General, there is no place to NOT make Firefox the default browser.

I followed the instructions in the support forum to designate IE as my default browser. This did not fix the problem. Firefox still opens as my default browser. When I open Firefox Options>Advanced>General, there is no place to NOT make Firefox the default browser.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi,

You can't unset Firefox as the default through Firefox's UI. You have to do it through the Default Programs feature in your Control Panel.

  • Click Start > search for Default Programs
  • Find Internet Explorer and set all defaults to it.

P.S. is there a reason you are switching back to IE? We can help you with the problems you're experiencing with Firefox.