Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why is the text on some pages of my website underlined when it is not written to be underlined?

  • 9 απαντήσεις
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

My website displays properly in Internet explorer and google chrome, but in firefox the links at the top of some pages are underlined and the text on several pages is also underlined. None of this is supposed to be underlined and it is not underlined in IE or chrome. What is the reason for this and how can I fix it?

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Can you post a link to a publicly accessible page that doesn't require authentication (signing on)?

You can use the Inspector via the right-click context menu to check which CSS (text-decoration) rule is causing this.

Current Firefox versions have a lot of built-in web developer tools including an Inspector and Style editor.

more options

the website in question is www.accessibilityservices.net you can check all of the pages and see what I am talking about. I really do not want potential clients that use firefox to see it in that condition. Thank you

more options

Sometimes it is the small details. Look at the sequence of tags in this snippet of your page:

<h1><font color="991c1d" size="5" face="arial black"><u>RESIDENTIAL LIFTS<font><u></h1>

Note that of the last 3 tags, all intended to be closing tags, two of them actually are new opening tags. So the <u> tag is kicking in on those links. Try fixing that.

Two suggestions for discovering this:

  • Inspector tool: work your way upwards in the HTML hierarchy to find unexpected parent elements.
  • Source viewer: Firefox will show some unexpected elements in bright red text.
more options

I am not versed in code so I do not know how to fix it. Is the code the same on all of the pages, and if the code is wrong, why do the pages not show as underlined on IE and chrome? thank you.

more options

Sorry, I didn't check all the pages.

Until 5 minutes ago, I had never heard of your editor, Virtual Mechanics SiteSpinner. Some editors have an easy way to view the HTML corresponding to a portion of your document and edit it manually to resolve strange issues. If SiteSpinner doesn't have that, I'm not sure what to suggest that won't end up creating more issues for you.

Virtual Mechanics has a support forum here: http://virtualmechanics.infopop.cc/eve

more options

Another example from the Stairlifts.html page where <font><u>....<font><u> appears and even if corrected wouldn't be closed in the correct order.

<div id="Grtf338" class="dfltc">
<center><h1><font color="991c1d" size="5" face="arial black"><u>BRUNO STAIRLIFTS<font><u></h1>
</div>

This should be with the second <font><u> changed to </u></font>

<div id="Grtf338" class="dfltc">
<center><h1><font color="991c1d" size="5" face="arial black"><u>BRUNO STAIRLIFTS</u></font></h1>
</div>

Also note that font-family: "Arial Black" may require font-weight:900 to work properly in some cases

  • [/questions/795314]
  • Bug 644385 - Arial Narrow, Arial Black fonts do not show on page

When DirectWrite rendering is used rather than GDI rendering, font families are grouped differently

more options

I have decided that the best solution for me was to delete the tags. There really was no reason for the title of the pages to be underlined. That seems to have solved the problem. Thanks for your response.

more options

I have decided that the best solution for me was to delete the tags. There really was no reason for the title of the pages to be underlined. That seems to have solved the problem. Thanks for your response.

more options

Hi Welthia, I think you're absolutely right.

The forum converted your < u > (without the spaces) to an underline. You've discovered a little secret formatting trick I sometimes use here. :-)