Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

foxfire 4 update, restarted computer but each time I try to start foxfire it tells me to restart my computer

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I ran the foxfire 4 update, restarted the computer and each time I try to start foxfire 4 it tells me to restart. I tried to uninstall to reinstall but it told me to restart the computer. running window xp

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

If you have problems with updating then best is to download the full version and uninstall the currently installed version.

Download a fresh Firefox copy and save the file to the desktop.

  • Uninstall your current Firefox version.
  • Do not remove personal data when you uninstall the current version.

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  • It is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure that there are no problems with files that were leftover after uninstalling.

Your bookmarks and other profile data are stored elsewhere in the Firefox Profile Folder and won't be affected by a reinstall, but make sure that you do not select to remove personal data if you uninstall Firefox.