Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I cannot get rid of all web sites accessed, Cannot find Close Last Tab on my File menu

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 83 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I open Firefox I have last accessed web site... all previous web sites are on tabs on bottom..and accessed with return arrow....I can never see the blank page with the Google ask bar... I do not want to see the last web sites I accessed. Where is my Close Last Tab button???? There is no option for me to exit the last web site without exiting Firefox entirely.

When I open Firefox I have last accessed web site... all previous web sites are on tabs on bottom..and accessed with return arrow....I can never see the blank page with the Google ask bar... I do not want to see the last web sites I accessed. Where is my Close Last Tab button???? There is no option for me to exit the last web site without exiting Firefox entirely.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Set the pref browser.tabs.closeWindowWithLastTab to false on the about:config page to prevent closing the last tab from closing the browser and make a close button appear if only one tab is open.

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the "Enter" key, just like you type the url of a website to open a website.
If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.


Some menu entries are hidden by default and only appear if you use the keyboard to open the menu.

You can see the difference if you use Alt+F or Alt+B to open the "File" and "Bookmarks" menu and compare that to what you see if you use the mouse to open the menu after you have made the menu bar visible by pressing Alt or by pressing F10.