Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I combine two separate Bookmarks lists?

  • 4 απαντήσεις
  • 16 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 74 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από glenthecomputerguy2

more options

Under View -> Sidebar -> Bookmarks there exists a L-O-N-G list of folders and individual site bookmarks.

There is ONE ENTRY for "Bookmarks Menu" and following that are TWO independent lists of one set of Folders and individual bookmarks, THEN a SECOND set of Folders is followed by another list of individual bookmarks. Neither of these sets' entries are duplicates of the other.

How can I merge the two of them so that I have one set of FOLDERS followed by one set of INDIVIDUAL Bookmarks - so that I can sort the entire list alphabetically?

Currently, when I Right-Click on the "Bookmarks Menu" I am shown options that include the "Sort by Name" choice. When I choose "Sort by Name" *ONLY* the first set of FOLDERS & INDIVIDUAL bookmark entries become sorted alphabetically.

Ideally I'd like to have BOTH lists be merged and sorted.

How this happened (the existence of two sets of FOLDERS & INDIVIDUAL bookmark lists) I do not know.

Your help, anyone's help, is greatly appreciated.

Thank you!

Under View -> Sidebar -> Bookmarks there exists a L-O-N-G list of folders and individual site bookmarks. There is ONE ENTRY for "Bookmarks Menu" and following that are TWO independent lists of one set of Folders and individual bookmarks, THEN a SECOND set of Folders is followed by another list of individual bookmarks. Neither of these sets' entries are duplicates of the other. How can I merge the two of them so that I have one set of FOLDERS followed by one set of INDIVIDUAL Bookmarks - so that I can sort the entire list alphabetically? Currently, when I Right-Click on the "Bookmarks Menu" I am shown options that include the "Sort by Name" choice. When I choose "Sort by Name" *ONLY* the first set of FOLDERS & INDIVIDUAL bookmark entries become sorted alphabetically. Ideally I'd like to have BOTH lists be merged and sorted. How this happened (the existence of two sets of FOLDERS & INDIVIDUAL bookmark lists) I do not know. Your help, anyone's help, is greatly appreciated. Thank you!

Επιλεγμένη λύση

If you sort the Bookmarks Menu folder, all the bookmarks below that will be sorted as far as a Separator - a horizontal line. Delete the Separators to sort everything.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

If you sort the Bookmarks Menu folder, all the bookmarks below that will be sorted as far as a Separator - a horizontal line. Delete the Separators to sort everything.

more options

Well, Mr Edmeister, deleting the horizontal line did solve the problem.

Now, I would not have thought that that horizontal line was user-accessible.

A follow-up question, if you will: Is there a place on the computer wherein I can manually access the Bookmarks (like in I.E. one can access the "Favorites" folder) so that I can display the list, open folders and compare them - using two separate windows for comparison - to tidy up this gargantuan mess ... er, I mean "list" ??? =8-)

Thanks for your instantaneous-like correct & helpful response!!!

GlentheComputerGuy2

more options

What you can do is use the library. That has a tree view on one side and the detail on the other. Use Bookmarks -> Organise bookmarks (wording may vary, ? - show all bookmarks ? )

You are able to drag and drop or copy and paste folders, and select lists of bookmarks using keyboard shortcut Ctrl +A

The bookmarks are stored in a sqlite database you will normally work with them in firefox, or using a firefox extension they are not stored as files in folders

For instance to sort two folders quickly into one. using the firefox bookmark library If you

  1. create a 2 new folders named say unsorted-one and sorted-two
  2. copy both sets of bookmarks into the one folder 'unsorted-one'
  3. use the sort option to sort alphabetically the unsorted-one
  4. copy and past into sorted-two that is now in alpha order
  5. delete the old folders that you do not require, re-name remaining folder if required
more options

Thank you, John99, I'll give that a try.

Glen...