Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox is not displaying the correct font color on my blog, but other browsers are.

  • 2 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jvandenberg

more options

I have a web designer issue. Firefox is not displaying the correct font color on the header in my blog. Explorer, Chrome, and Safari have no problems. The page is in css but this particular section has html code o designate color. The code is as follows:

<font face="helvetica" color="FF9966" size="1">blog</font>

Though all other browsers display the light orange color designated, Firefox displays white. Strangely, if if retype the code by spelling out a color, Firefox displays it correctly. i.e.

<font face="helvetica" color="black" size="1">blog</font>

... will give me black. You can see the effect by viewing the link below and looking at the word "blog" in the header, which should be light orange but is not in Firefox.

I have a web designer issue. Firefox is not displaying the correct font color on the header in my blog. Explorer, Chrome, and Safari have no problems. The page is in css but this particular section has html code o designate color. The code is as follows: <font face="helvetica" color="FF9966" size="1">blog</font> Though all other browsers display the light orange color designated, Firefox displays white. Strangely, if if retype the code by spelling out a color, Firefox displays it correctly. i.e. <font face="helvetica" color="black" size="1">blog</font> ... will give me black. You can see the effect by viewing the link below and looking at the word "blog" in the header, which should be light orange but is not in Firefox.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jvandenberg

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Actually it also seems to work in the current Firefox 4 beta as it is.

The code is not right though - the correct syntax for the color attribute with hex values is with a # at the start, so:

color="#FF9966"


It might work in Firefox 3.x if you change that.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη michaell

more options

The # did it. Thank you so much!