Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sometimes a tab for a previous website is lost, when i try to go "back" to it.

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
more options

i am accessing web sites and each site is creating a new tab. When i use the "back" function, a previously accessed web site is "lost". i have to use a bookmark to get access, and login again to get to that web site.

There have always been problems with tabs, but with FF 3.6.8, i cannot start another copy of FF to deal with tab problems (with multiple copies of FF running, i can always go to a previously started copy of FF and retain access to an important web site).

A website that was "lost" is https://www.narfepremierfcu.org/

My checked preferences for tabs are:

 "Open new windows ...", "Always show the tab bar" & 
"When  i open a new link ... "
i am accessing web sites and each site is creating a new tab. When i use the "back" function, a previously accessed web site is "lost". i have to use a bookmark to get access, and login again to get to that web site. There have always been problems with tabs, but with FF 3.6.8, i cannot start another copy of FF to deal with tab problems (with multiple copies of FF running, i can always go to a previously started copy of FF and retain access to an important web site). A website that was "lost" is https://www.narfepremierfcu.org/ My checked preferences for tabs are: "Open new windows ...", "Always show the tab bar" & "When i open a new link ... "