Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

a web site would not allow me to shut it or firefox down, so I had to uninstall firefox.

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I could not leave a web site advertising Free IQ Test. It would not allow Firefox to close. I shut down and restart my system, and Firefox opened at that web site. I finally removed and reinstalled Firefox. It would still open at that web site and not allow closing. I removed and put another browser, Midori, on my computer, so that I can use the internet. I want Firefox back.

URL of affected sites

http://

User Agent

Midori/0.2 (X11; Linux; U; en-us) WebKit/531.2+

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Delete the files sessionstore.js and sessionstore.bak and any existing files sessionstore-##.js with a number in the left part of the name like sessionstore-1.js .

See http://kb.mozillazine.org/Session_Restore


Set the pref browser.sessionstore.max_resumed_crashes to 0 on the about:config page to get the about:sessionrestore page immediately with the first restart after a crash has occurred or the Task Manager was used to close Firefox.

See https://wiki.mozilla.org/Session_Restore#Preferences http://kb.mozillazine.org/Browser.sessionstore.max_resumed_crashes

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.