Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

FIrefox update requires new profile

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

Why do I need a new profile every single little update? How can I get my saved session, bookmarks, history, open tabs, extensions and preferences from my old profile? Manually copying files from the old profile is not a solution - it's a workaround and not a great one. Lots of things get left behind. Alternatively: what file in my "old" profile do I need to manipulate to trick Firefox into using it with the new version?

Why do I need a new profile every single little update? How can I get my saved session, bookmarks, history, open tabs, extensions and preferences from my old profile? Manually copying files from the old profile is not a solution - it's a workaround and not a great one. Lots of things get left behind. Alternatively: what file in my "old" profile do I need to manipulate to trick Firefox into using it with the new version?

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.