Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Stop pop-ups

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

There are some pop-ups I cannot stop.

Naturally, I have clicked “stop pop-ups” in the Privacy and Security section of Firefox Settings. That has worked but not quite. I keep getting some “via l-itineraire.com”. That’s a website I used during a recent holiday in France.

So I installed Block Site.

That has an option called “Block a new host name”. I entered “l-itineraire.com.” and clicked Add. This has had no effect. The pop-ups still arrive from them.

I know there’s an option to open the website and get into the Firefox toolbar, but that’s defeated me. Yes I managed to get to click Menu, but not beyond. Anyway, that should not be necessary – after all I’ve clicked no pop-ups.

There are some pop-ups I cannot stop. Naturally, I have clicked “stop pop-ups” in the Privacy and Security section of Firefox Settings. That has worked but not quite. I keep getting some “via l-itineraire.com”. That’s a website I used during a recent holiday in France. So I installed Block Site. That has an option called “Block a new host name”. I entered “l-itineraire.com.” and clicked Add. This has had no effect. The pop-ups still arrive from them. I know there’s an option to open the website and get into the Firefox toolbar, but that’s defeated me. Yes I managed to get to click Menu, but not beyond. Anyway, that should not be necessary – after all I’ve clicked no pop-ups.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.