Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

drag and drop keeps breaking.

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

i am using firefox developer edition version 126.0b3 (64-bit) on linux mint with an x11 desktop and for some reason the drag and drop breaks frequently.

i think i have figured out how i can consistently recreate the bug as well as sort of fix it temporarily.

i start with a newly launched browser. everything works fine. but then if i attempt to drag and drop something shortly after i drag and dropped something else and it did the little animation where it returns to its original position, i find that i cant drag and drop anything FROM firefox to anywhere else. and i also cannot rearrage tabs.

it seems to fix itself whenever I drag something from another program TO firefox successfully such as text into a textbox, or a .html file into the window to view it.

i am using firefox developer edition version 126.0b3 (64-bit) on linux mint with an x11 desktop and for some reason the drag and drop breaks frequently. i think i have figured out how i can consistently recreate the bug as well as sort of fix it temporarily. i start with a newly launched browser. everything works fine. but then if i attempt to drag and drop something shortly after i drag and dropped something else and it did the little animation where it returns to its original position, i find that i cant drag and drop anything FROM firefox to anywhere else. and i also cannot rearrage tabs. it seems to fix itself whenever I drag something from another program TO firefox successfully such as text into a textbox, or a .html file into the window to view it.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.