Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sync does not work on any device

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 19 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

I have never managed to get Firefox Sync to work on my devices, I don't know why. I don't get an error message saying it failed or why it failed. I run Firefox on desktop (Linux) and Android, both always updated to the latest version.

My use case is simple, I just want my mobile Firefox to have all the bookmarks I have on desktop already.

On Android, when I go to my account settings it says "Las synced: never". Clicking the "Sync now" button does absolutely nothing.

On Desktop I go to Settings - Sync, press the Sync button. It appears to work, though no feedback is ever provided.

When I go to about:sync-log, on desktop, finally an error is shown. It seems to attempt to connect to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections and fails. Manually going to the URL also fails on both desktop and mobile. Entire log below

1709188645048 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1708324645052 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709188684291 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1709188684291 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1709188690370 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690496 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709188767104 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709188767104 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709188767361 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709188768376 Sync.RemoteTabs INFO Generating tab list with filter 1709188768377 Sync.RemoteTabs INFO Final tab list has 0 clients with 0 tabs. 1709188991788 FirefoxAccounts ERROR Pairing channel error: Error: WebSocket unexpectedly closed(resource://gre/modules/FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20) JS Stack trace: FxAccountsPairingChannel</_setupListeners/<@FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20 1709189210399 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709189279244 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189285734 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189303334 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189310511 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189312578 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709189527477 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709189527477 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709189527975 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709189534135 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/123.0 (Linux x86_64) FxSync/1.125.0.20240219145322.desktop 1709189534135 Sync.Service INFO Starting sync at 2024-02-29 06:52:14 in browser session 1LYtwG18bBEH 1709189534135 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1709189534135 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1709189534135 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189534135 Sync.SyncAuthManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => success.status_ok 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189534135 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1709189534136 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189538030 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538030 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1709189538034 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.sys.mjs:1041:15) JS Stack trace: onNotify@service.sys.mjs:1041:15 1709189538034 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false. 1709189538035 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

I have never managed to get Firefox Sync to work on my devices, I don't know why. I don't get an error message saying it failed or why it failed. I run Firefox on desktop (Linux) and Android, both always updated to the latest version. My use case is simple, I just want my mobile Firefox to have all the bookmarks I have on desktop already. On Android, when I go to my account settings it says "Las synced: never". Clicking the "Sync now" button does absolutely nothing. On Desktop I go to Settings - Sync, press the Sync button. It appears to work, though no feedback is ever provided. When I go to about:sync-log, on desktop, finally an error is shown. It seems to attempt to connect to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections and fails. Manually going to the URL also fails on both desktop and mobile. Entire log below 1709188645048 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1708324645052 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709188684291 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1709188684291 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1709188690370 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690496 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709188767104 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709188767104 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709188767361 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709188768376 Sync.RemoteTabs INFO Generating tab list with filter 1709188768377 Sync.RemoteTabs INFO Final tab list has 0 clients with 0 tabs. 1709188991788 FirefoxAccounts ERROR Pairing channel error: Error: WebSocket unexpectedly closed(resource://gre/modules/FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20) JS Stack trace: FxAccountsPairingChannel</_setupListeners/<@FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20 1709189210399 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709189279244 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189285734 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189303334 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189310511 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189312578 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709189527477 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709189527477 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709189527975 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709189534135 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/123.0 (Linux x86_64) FxSync/1.125.0.20240219145322.desktop 1709189534135 Sync.Service INFO Starting sync at 2024-02-29 06:52:14 in browser session 1LYtwG18bBEH 1709189534135 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1709189534135 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1709189534135 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189534135 Sync.SyncAuthManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => success.status_ok 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189534135 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1709189534136 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189538030 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538030 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1709189538034 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.sys.mjs:1041:15) JS Stack trace: onNotify@service.sys.mjs:1041:15 1709189538034 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false. 1709189538035 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Cosme Benito

Επιλεγμένη λύση

Similar issue here and a bug has been opened. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1440978#answer-1639505

Can you do quick test and send 1 tab the the other device and see what happens?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Similar issue here and a bug has been opened. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1440978#answer-1639505

Can you do quick test and send 1 tab the the other device and see what happens?

Χρήσιμο;

more options

Also, try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue with sync. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Χρήσιμο;

more options

jonzn4SUSE said

Similar issue here and a bug has been opened. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1440978#answer-1639505 Can you do quick test and send 1 tab the the other device and see what happens?

Yeah, the bug report seems to be an exact match for my problem. Thank you very much for linking it.

Sending tab worked just fine!

jonzn4SUSE said

Also, try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue with sync. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

- EndeavorOS - Currently running Hyprland with Wayland, but problem also happened on KDE with X11 - I'm using Firefox version 123.0 directly from repositories - Downloaded Firefox from mozilla directly, same exact error with the same exact server.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Cosme Benito

Χρήσιμο;

more options

You should add your input to the bug and also provide screenshots from your phone showing "Las synced: never" Let see what my phones say.  ;-)

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.