Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 'Top Sites' homepage.

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 40 προβολές
more options

Hello, so I have been putting my custom links onto the 'top sites' start page in Firefox, by editing the icons and putting the URL, etc. It is a great 'speed dial' type feature I love. One thing has me tearing my hair out after trying all ways to try and fix this to appear to my liking, is the 'custom icon' from the website not showing in the sites I want to 'speed dial' Facebook and YT show up fine, but random sites I want on the page don't do this. I don't care why this is anymore, please don't give lengthily fixes. It's just silly you need a working URL with an icon at the end of it to display this properly. It did make me very mad, can you tell, even madder when I saw it done as it should be in OPERA browser, on their 'top sites', or 'speed dial' customizable home page they have the sensible option there to pick your own icon, you can put in a folder on your desktop if you like, no working URL needed! start a collection of what icons you want to see on your own start page. Can you please implement this 'common sense' modification as soon as possible, it will take only minutes of code writing i'm sure. I do not want to, but I will go to Opera as my main browser for this common sense functionality, good luck and thank you.

Hello, so I have been putting my custom links onto the 'top sites' start page in Firefox, by editing the icons and putting the URL, etc. It is a great 'speed dial' type feature I love. One thing has me tearing my hair out after trying all ways to try and fix this to appear to my liking, is the 'custom icon' from the website not showing in the sites I want to 'speed dial' Facebook and YT show up fine, but random sites I want on the page don't do this. I don't care why this is anymore, please don't give lengthily fixes. It's just silly you need a working URL with an icon at the end of it to display this properly. It did make me very mad, can you tell, even madder when I saw it done as it should be in OPERA browser, on their 'top sites', or 'speed dial' customizable home page they have the sensible option there to pick your own icon, you can put in a folder on your desktop if you like, no working URL needed! start a collection of what icons you want to see on your own start page. Can you please implement this 'common sense' modification as soon as possible, it will take only minutes of code writing i'm sure. I do not want to, but I will go to Opera as my main browser for this common sense functionality, good luck and thank you.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.