Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Customize the location of print headers and footers?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 88 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Rick216

more options

Hi. Is there a way to customize the order of Firefox headers and footers on printed pages (including print-to-pdf)?

I prefer the header to be url only, in the center. While the footer has page on left; title in the center, and date on the right.

This used to be easy to accomplish with print options in older versions, then -- as the print dialog changed (and actually improved a lot in most *other* ways) I had to turn to about:config modifications like those described in the 1/27/21 reply here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1323433. But now I can't seem to find any way to have any control over print headers besides "on" and "off."

One problem I find with having both page title and url on top is that these can be long, causing one or both to be truncated.

I'm using Firefox 115.3esr.

Hi. Is there a way to customize the order of Firefox headers and footers on printed pages (including print-to-pdf)? I prefer the header to be url only, in the center. While the footer has page on left; title in the center, and date on the right. This used to be easy to accomplish with print options in older versions, then -- as the print dialog changed (and actually improved a lot in most *other* ways) I had to turn to about:config modifications like those described in the 1/27/21 reply here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1323433. But now I can't seem to find any way to have any control over print headers besides "on" and "off." One problem I find with having both page title and url on top is that these can be long, causing one or both to be truncated. I'm using Firefox 115.3esr.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Rick216

Επιλεγμένη λύση

Rick216 said

I prefer the header to be url only, in the center. While the footer has page on left; title in the center, and date on the right.

It works for me on 115.3.1esr with the following about:config settings (no printer connected):

print.print_footercenter = &T
print.print_footerleft = &PT
print.print_footerright = &D
print.print_headercenter = &U
print.print_headerleft =
print.print_headerright =
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

No suggestions?

Χρήσιμο;

more options

Thanks, but that answer wouldn't explain why Firefox's own print-to-pdf moved page title from the footer to the header (where url remains) when I updated from 102esr to 115esr, would it? Or why my physical Brother printer did exactly the same?

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Rick216 said

I prefer the header to be url only, in the center. While the footer has page on left; title in the center, and date on the right.

It works for me on 115.3.1esr with the following about:config settings (no printer connected):

print.print_footercenter = &T
print.print_footerleft = &PT
print.print_footerright = &D
print.print_headercenter = &U
print.print_headerleft =
print.print_headerright =

Χρήσιμο;

more options

EDIT TO ADD: It turns out that things only started "working" for me last night on *one particular* physical printer. When I used my laptop with a different physical printer today, it reverted back to the original, undesired, layout I described, with both page title and url in the header. And it turns out "Save to PDF" was likewise still putting both page title and url in the header.

I've discovered what appears to be a full solution. Perusing about:config I have discovered that all printers, including "Mozilla Save to PDF" have their own *separate* versions of the lines for print header and footer layout. I'm guessing that either those lines weren't present back in 102esr OR that in 102esr the strings assigned to them automatically changed to match the "master" (i.e., non-printer-specific) settings -- because I know I never had to make such modifications in 102esr. Examples of kinds of lines I am talking about are:

print.printer_Brother_MFC-J1010DW_Printer.print_footerleft and print.printer_Mozilla_Save_to_PDF.print_headercenter

Changing all of *these* lines to match the values used for the "master" (as described in zeroknight's post) makes everything print (or Save to PDF) with my desired header and footer layout.

I'll leave the originally marked solution, because, while there was actually more to the fix (at least for someone with physical printers beyond "Mozilla Save to PDF), it demonstrated that the same about:config header & footer values used in 102esr are still -- at minimum -- part of the solution with 115esr. (And this means Dropa's answer had some relevance in describing a printer-specific angle to this, although I can't imagine the printer software would assign Firefox-specific parameters.)

ORIGINAL POST: That's actually what I already had, but as of last night it's working properly -- looking just like your sample. Even though I haven't changed anything in the meantime. Odd. In any event, thanks for looking into it and confirming that that configuration should work.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Rick216

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.