Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

MSN home page

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 35 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από James

more options

When I open my MSN home page, there is no sign-in showing. I have 'Keep Me Signed in' selected but occasionally I do need to sign in again or I want to sign out to sign in to another account, which is not an issue. Now, no sign-in. A few notes. When I open Outlook to view E-mail, my E-mail IS available & I can now sign in to my other E-mail account from there. When I open MSN in my tablet, MSN sign in is available. Tablet not using Firefox, so I thought this may be a Firefox issue. Let me know any thoughts. Great Thanks, Lee

When I open my MSN home page, there is no sign-in showing. I have 'Keep Me Signed in' selected but occasionally I do need to sign in again or I want to sign out to sign in to another account, which is not an issue. Now, no sign-in. A few notes. When I open Outlook to view E-mail, my E-mail IS available & I can now sign in to my other E-mail account from there. When I open MSN in my tablet, MSN sign in is available. Tablet not using Firefox, so I thought this may be a Firefox issue. Let me know any thoughts. Great Thanks, Lee
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Note the screen shot. There is no sign-in. The sign is not showing so I have nothing to enter my password with.

more options

To address your issue, here are a few troubleshooting steps you can try:

  1. Clear your browser cache: Sometimes, cached data can cause display issues on websites. To clear the cache in Firefox, go to the menu (three horizontal lines) in the top-right corner, select "Settings", go to the "Privacy & Security" section, and click on "Clear Data." Then, select "Cached Web Content" and click "Clear."
  2. Disable browser extensions: Certain browser extensions can interfere with website functionality. Try disabling any extensions you have installed to see if one of them is causing the sign-in section to disappear.
more options

Dropa said

All Browser when you close will log out of all accounts for Security reasons.

Perhaps You get this because you have it set to clear cookies on Firefox exit. Otherwise Firefox does not automatically log you out of all accounts upon Firefox exit.