Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Looking for a little help to modify my theme called Fickle

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
more options

I would like to add the bookmark tree to my Fickle theme so the colors used can also be seen when looking at my bookmarks. I would gladly ask permission from the person who created the bookmark tree extension and try an see if his extensions could list the bookmarks in the same blue/yellow colors of Fickle. I hope it can work and thanks for any and all help. Rob

I would like to add the bookmark tree to my Fickle theme so the colors used can also be seen when looking at my bookmarks. I would gladly ask permission from the person who created the bookmark tree extension and try an see if his extensions could list the bookmarks in the same blue/yellow colors of Fickle. I hope it can work and thanks for any and all help. Rob