Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

90 degree rotated image display in browser after FTP Upload

  • 8 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 104 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από alpha5

more options

After FTP upload, jpg images are displayed rotated in FireFox-Browser (111.0.1 - 32-Bit). In IE looks OK. The website is built with dreamweaver 8.0. What can I do?

After FTP upload, jpg images are displayed rotated in FireFox-Browser (111.0.1 - 32-Bit). In IE looks OK. The website is built with dreamweaver 8.0. What can I do?

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Current Firefox versions by default rotate JPG images according to EXIF data. Do or did those images have EXIF data to orientate them ?

more options

Hmm ... I don't even know what EXIF data is. I took photos with a Canon camera, formatted them with Photoshop, built them into the page with Dreamweaver and uploaded them via FTP.

That the browser automatically rotates images is ..... let's say " interesting ". I don't know where I could find this EXIF data to edit it as needed.

When I visit the links provided, I learn that probably my camera generates this orientation data. But unfortunately I do not recognize how I can change them afterwards. Maybe with an html code to the photo?

Or I make screenshots of the affected photos on the monitor and reproduce them to "neutralize" the EXIF data.

Regrettable that this is so complicated.

Thanks for your help!

more options

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?


more options

Unfortunately, no. The problem page is in a closed area. But I have solved the problem in the meantime - certainly complicated. I took a picture, which was not rotated, copied an affected picture into it and saved the whole thing under a new name. A "stone-age" methdode, but it worked. Is it possible to use the "image-orientation: none;" as html code? Surely it would be more convenient to correct the rotation with a code/command.

more options

That would be about adding a rule to one of the CSS file.

img { image-orientation: none; }
more options

CSS ... hmmm?! would that also be converted into an html code for the affected page? With CSS I do not know myself unfortunately.

more options

That can be done by adding an inline STYLE tag under the <head> section at the top of the HTML file.

<style>
 img { image-orientation: none; }
</style>
more options

Ohh ... that's great! I will try that out! Thanks a lot !!! Here with me it is now late at night. I will get out now. Once again, thank you very much for this tip. If I fail, I will certainly end up here again :-) Best greetings