Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bookmarks Menu List

  • 5 απαντήσεις
  • 30 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από andyross

more options

Hello, I've noticed a change since the last update and don't understand why?

When opening the bookmarks tab I would get the drop down of a long list of links I have saved. I sometimes bunch them into groups so when looking down the long list, I can see the link I want better when more than one are from the same website.

But my issue is that when I went through the list and found that group of links, I could click onto one to open the page. In the past before the update I could click on the bookmarks drop down again, and still see the same area of links I had just clicked on.

Now when the bookmarks drop down closes it defaults to the top of the list and I need to scan down to find the links I was looking at again. Why? Yes when I closed the browser off and reopened it the bookmarks list would start at the top again. But if left opened I could click on the bookmarks tab and it would open to the same link area I clicked onto last.

Is there a way in settings I can reverse this annoying, unnecessary change.

A word to the Firefox workers that like changing things for no reason. I use Firefox because I like the things your browser has that the others don't. Keep taking the little things away that people like, which you seem to keep doing, then my favourite browser will just become "The same old s#*@" like all the others.

Hello, I've noticed a change since the last update and don't understand why? When opening the bookmarks tab I would get the drop down of a long list of links I have saved. I sometimes bunch them into groups so when looking down the long list, I can see the link I want better when more than one are from the same website. But my issue is that when I went through the list and found that group of links, I could click onto one to open the page. In the past before the update I could click on the bookmarks drop down again, and still see the same area of links I had just clicked on. Now when the bookmarks drop down closes it defaults to the top of the list and I need to scan down to find the links I was looking at again. Why? Yes when I closed the browser off and reopened it the bookmarks list would start at the top again. But if left opened I could click on the bookmarks tab and it would open to the same link area I clicked onto last. Is there a way in settings I can reverse this annoying, unnecessary change. A word to the Firefox workers that like changing things for no reason. I use Firefox because I like the things your browser has that the others don't. Keep taking the little things away that people like, which you seem to keep doing, then my favourite browser will just become "The same old s#*@" like all the others.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Best is to use the bookmarks sidebar (Ctrl+B) if you need to keep track of where you were.

There is a pref on the the about:config page to keep the drop down menu open if you want to open more links at the same time, but there is nothing about remembering you previous position in the drop-down list.

more options

I also don't like the loss of remembering where it is in a long bookmarks list. Leaving a bookmark list WASTING space on my screen is NOT an option. This is literally one reason I continued using Firefox as having to re-scroll every time in other browsers is a pain. And rearranging my list just to make them shorter is also NOT an option.

I don't want to open multiple things at the same time. I just have a list of sites I read, then move on to the next.

more options

This has been noted as a bug and reported to bugzilla: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1809084

more options

Still not fixed in 111.0

more options

From the bugzilla thread, it may not be fixed until 113. The issue is a change in how the menus were created.