Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

userChrome.css is not being applied

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 97 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code:

/* Show Tab Close buttons only when hovered */

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;

}


This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css'

What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code: /* Show Tab Close buttons only when hovered */ #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: collapse !important; opacity: 0 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: visible !important; opacity: 1 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important;; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { display: -moz-box !important; } This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css' What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

Επιλεγμένη λύση

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 /* only use one of these */
 display: -moz-box !important; /*xx-112*/
 display: inline-flex !important; /*113+*/
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

People are still welcome to try and get help with userChrome.css edits here as there are some people familiar with such here.

more options

Επιλεγμένη λύση

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-close-button {
 /* only use one of these */
 display: -moz-box !important; /*xx-112*/
 display: inline-flex !important; /*113+*/
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el