Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

userChrome.css is not being applied

 • 3 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 25 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code:

/* Show Tab Close buttons only when hovered */

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;

}


This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css'

What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code: /* Show Tab Close buttons only when hovered */ #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: collapse !important; opacity: 0 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: visible !important; opacity: 1 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important;; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { display: -moz-box !important; } This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css' What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

Επιλεγμένη λύση

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

For userChrome.css installs one needs to read instructions from the css site your using for userChrome.css on how to install for your O/S version. userChrome.css isn't provided help on Firefox forum since it's not a default program built into Firefox and support is provided for userChrome.css from the site that one gets the custom userChrome.css from.

Χρήσιμο;

more options

People are still welcome to try and get help with userChrome.css edits here as there are some people familiar with such here.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.