Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Input Type from a CSV File is Recognized as Ms excel file

  • 3 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2080 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Grizzly

more options

In the current Version of Firefox the input field is set to the wrong filetype if select an csv file.

Open with Chrome and Firefox. Chrome set the file type to text/csv Firefox to "application/vnd.ms-excel"

Working example open the consoel to see the output: https://codepen.io/GrizzlyStu/pen/YzjZjez

In the current Version of Firefox the input field is set to the wrong filetype if select an csv file. Open with Chrome and Firefox. Chrome set the file type to text/csv Firefox to "application/vnd.ms-excel" Working example open the consoel to see the output: https://codepen.io/GrizzlyStu/pen/YzjZjez

Επιλεγμένη λύση

You can inspect the MIME database key with the registry editor (regedit.exe) and do a search for that MIME type (file extension) via Ctrl+F. Be cautious with editing the registry as there is NO UNDO possible: all changes are applied immediately. You can export key(s) in the registry editor before making changes. You can check specific file extension keys (e.g. .jpg) in the registry with the registry editor.

  • HKEY_CLASSES_ROOT\.xxx

You can check possibly linked MIME types in the MIME Database registry key.

  • HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

This Issue is only on Windows PCs. On Linux the file type is set correctly to "text/csv"

more options

Επιλεγμένη λύση

You can inspect the MIME database key with the registry editor (regedit.exe) and do a search for that MIME type (file extension) via Ctrl+F. Be cautious with editing the registry as there is NO UNDO possible: all changes are applied immediately. You can export key(s) in the registry editor before making changes. You can check specific file extension keys (e.g. .jpg) in the registry with the registry editor.

  • HKEY_CLASSES_ROOT\.xxx

You can check possibly linked MIME types in the MIME Database registry key.

  • HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\
more options

Ok thanks for that info. Could it also happen in Mac or Linux Version of Firefox?

Good to know that firefox uses the content type definitin by windows.