Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Stopping browser upper right hand popups/popouts?

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Dropa

more options

I've been reading all the information about notifications, but I can't seem to stop the small popouts that slide into sight from the upper right side of the browser page. They appear to be from my gmail repeating whatever latest email has arrived on my page. I've tried so much on the settings page, I am now in the fog of war. Can't see where/what I am supposed to do. This just started 8-10 days ago. I'm not sure what has triggered it, but it's really annoying. Any ideas on how to resolve this? Answers have to be in plain English, please. Thank you.

I've been reading all the information about notifications, but I can't seem to stop the small popouts that slide into sight from the upper right side of the browser page. They appear to be from my gmail repeating whatever latest email has arrived on my page. I've tried so much on the settings page, I am now in the fog of war. Can't see where/what I am supposed to do. This just started 8-10 days ago. I'm not sure what has triggered it, but it's really annoying. Any ideas on how to resolve this? Answers have to be in plain English, please. Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I use Windows 10 and popups aren't a Firefox issue but the site that your using that does the popups. So unless your using a Addon to block or determine which popup is shown this isn't a Firefox issue as by default Firefox doesn't send you popups other then if your actively signed into Browser Firefox accounts notifications for notifications to come through or the browser is asking to update Firefox.