Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bookmark menu visibility loses after opening the links

more options

I'm coming from Chrome to Firefox, one feature where getting distracted is open multiple bookmarks using CTRL/CMD + clicks

How Google Chrome works Bookmark menu visibility don't lose

How Firefox works Bookmark menu visibility loses

Is there way I can configure this same as Chrome.

Please see the attachment for demo. PS: I'm using latest versions

I'm coming from Chrome to Firefox, one feature where getting distracted is open multiple bookmarks using CTRL/CMD + clicks How Google Chrome works Bookmark menu visibility don't lose How Firefox works Bookmark menu visibility loses Is there way I can configure this same as Chrome. Please see the attachment for demo. PS: I'm using latest versions
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I think I know of a hidden setting meant to make Firefox work like Chrome. Could you test this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch the value from true (close the menu) to false (keep the menu open)

Does that make it work the way you prefer?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I think I know of a hidden setting meant to make Firefox work like Chrome. Could you test this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.bookmarks.openInTabClosesMenu and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch the value from true (close the menu) to false (keep the menu open)

Does that make it work the way you prefer?