Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

"The connection was reset" on localhost for local React project (works in all other browsers)

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

Trying to load the page http://localhost:3000/ in Firefox shows an error message: "The connection was reset"

The Browser Console shows no messages when trying to connect, and the error appears instantly. The page loads fine on all other browsers.

I also tried installing Firefox Developer Edition (first run on machine, no extensions) and I see the same behavior.

Firefox 101.0.1 (64 bit) macOS 11.4

Trying to load the page http://localhost:3000/ in Firefox shows an error message: "The connection was reset" The Browser Console shows no messages when trying to connect, and the error appears instantly. The page loads fine on all other browsers. I also tried installing Firefox Developer Edition (first run on machine, no extensions) and I see the same behavior. Firefox 101.0.1 (64 bit) macOS 11.4