Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Problem signing into a gmail account

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 35 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από PL

more options

Hi, I am aware of the changes Google made circa the 30th May 2022 which affect my ability to get emails from gmail via Thunderbird. I have several gmail accounts each account being on a seperate PC. I successfully changed the sign in proceedure on all but two computers by changing the Authentication Method in Server Settings from Normal Password to AOuth2 following guidlines I found on the internet, signed into the relevant Google Account and gave permission for Thunderbird to access the relevant gmail account. This is the problem I am experiencing on the 2 computers mentioned above:= I followed the same proceedure, changed the Authentication Method to AOth2 and Thunderbird presents me (on opening) the necessary Google Window for me to sign in to my Google Account. The correct email address is already shown in the Email/Phone Box but when I select "next" to enter my password, the Google Window re-appears but with the email address blank ie. it does not take me to the passweor page. If I fill in the email address and again select Next, the same thing happens ad infinitum. I know that it must be Thunderbird that is preventing the login to my Google Account because I have no problem logging into my Google Account if I complete the Google sign in page from my browser. It is exactly the same problem on the 2 computers each with its own different gmail email account. Any ideas? Thank you

Hi, I am aware of the changes Google made circa the 30th May 2022 which affect my ability to get emails from gmail via Thunderbird. I have several gmail accounts each account being on a seperate PC. I successfully changed the sign in proceedure on all but two computers by changing the Authentication Method in Server Settings from Normal Password to AOuth2 following guidlines I found on the internet, signed into the relevant Google Account and gave permission for Thunderbird to access the relevant gmail account. This is the problem I am experiencing on the 2 computers mentioned above:= I followed the same proceedure, changed the Authentication Method to AOth2 and Thunderbird presents me (on opening) the necessary Google Window for me to sign in to my Google Account. The correct email address is already shown in the Email/Phone Box but when I select "next" to enter my password, the Google Window re-appears but with the email address blank ie. it does not take me to the passweor page. If I fill in the email address and again select Next, the same thing happens ad infinitum. I know that it must be Thunderbird that is preventing the login to my Google Account because I have no problem logging into my Google Account if I complete the Google sign in page from my browser. It is exactly the same problem on the 2 computers each with its own different gmail email account. Any ideas? Thank you

Επιλεγμένη λύση

I had the same problem and wasted full two hours running in circles trying to follow the recommendations of the "experts" I know NOTHING of emails (and plan to stay ignorant). The answer is in a reddit post: https://www.reddit.com/r/Thunderbird/comments/v7ziud/how_i_fixed_oauth_problems_in_a_tb_profile_with_2/ "The gmail popups won't let me enter passwords... it just refreshes over and over with the email account box. Yes the accounts are still valid and working."

Go to Thunderbird -> Preferences -> Privacy and Security In the Web Content section:

ACCEPT ALL COOKIES - it is as yet unclear whether should be only all third party etc. and how long to keep them - can one be minimalist with these cookies

This IMMEDIATELY worked and all of my mail since June 6th downloaded

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I had the same problem and wasted full two hours running in circles trying to follow the recommendations of the "experts" I know NOTHING of emails (and plan to stay ignorant). The answer is in a reddit post: https://www.reddit.com/r/Thunderbird/comments/v7ziud/how_i_fixed_oauth_problems_in_a_tb_profile_with_2/ "The gmail popups won't let me enter passwords... it just refreshes over and over with the email account box. Yes the accounts are still valid and working."

Go to Thunderbird -> Preferences -> Privacy and Security In the Web Content section:

ACCEPT ALL COOKIES - it is as yet unclear whether should be only all third party etc. and how long to keep them - can one be minimalist with these cookies

This IMMEDIATELY worked and all of my mail since June 6th downloaded

more options

Thanks bschre022. That solved my problem also. Why some gmail accounts are working without cookies in TB being enabled and others didn't work remains a mystery but the problem is at least solved. Thanks again. PL