Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Passwords lost and cannot be saved anew after "refresh"

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

We got an alert when opening Firefox on our iMac yesterday suggesting we "refresh" and that bookmarks and saved passwords would not be affected. After the refresh, bookmarks were retained but all passwords wiped out. Further, as we painstakingly looked up or created new passwords on sites and entered them, the usual Firefox alert would come up asking if we wanted to save the new log-in, user name and password on each site, we'd select "yes" and then find none of them saved. Can anyone advise us? We're rebuilding our saved passwords on Chrome now but have had Firefox as out primary browser for over a decade.

We got an alert when opening Firefox on our iMac yesterday suggesting we "refresh" and that bookmarks and saved passwords would not be affected. After the refresh, bookmarks were retained but all passwords wiped out. Further, as we painstakingly looked up or created new passwords on sites and entered them, the usual Firefox alert would come up asking if we wanted to save the new log-in, user name and password on each site, we'd select "yes" and then find none of them saved. Can anyone advise us? We're rebuilding our saved passwords on Chrome now but have had Firefox as out primary browser for over a decade.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Sometimes during a refresh, data can get lost.

Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside. Look for the folder with the latest creation date.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible


https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update


Note: logins.json and key3.db [v58+]key4.db : These are the password files. Copy Both !

more options

Thank you, Fred! We'll be trying that asap!

Quick question as to the other problem- do you know why Firefox is not saving the passwords/log ins now as I re-enter them? I still get the alert asking if I want Firefox to "save this login and password", I select "save" but then nothing gets saved. Indeed, when I go to that page in Security it says "you have no saved log ins". Any ideas?

more options

It might be that the password files are corrupt.