Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Website not loading

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
more options

Hello! When I attempt to navigate to the following website, I get a screen that says "JavaScript Error" and the browser keeps retrying to open the site and it just keeps looping showing me the error message but never opens. When I open FF in troubleshoot mode, the website will load after flashing the error message very briefly. After I turn off troubleshoot mode, it continues to work until I restart my computer then the error message displays again and the site won't load. I have tried switching to the default theme, deactivating all add ons, and extensions, but that didn't fix it. Please help! Thanks in advance! Here is the link: https://secure.talxtci.com/Screening/Direct/?EmployerCode=81062&locationCode=DEFAULT

Hello! When I attempt to navigate to the following website, I get a screen that says "JavaScript Error" and the browser keeps retrying to open the site and it just keeps looping showing me the error message but never opens. When I open FF in troubleshoot mode, the website will load after flashing the error message very briefly. After I turn off troubleshoot mode, it continues to work until I restart my computer then the error message displays again and the site won't load. I have tried switching to the default theme, deactivating all add ons, and extensions, but that didn't fix it. Please help! Thanks in advance! Here is the link: https://secure.talxtci.com/Screening/Direct/?EmployerCode=81062&locationCode=DEFAULT