Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox not working

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Austrianpeter

more options

Hi I went to my email provider earlier on and Firefox froze saying that a copy was running and to close - which I did. But Firefox will not access any website: just the normal waiting message.

I did a hard reboot. No joy. I tried a download. No joy. I am using Brave at present to access you. Everyhting else, email etc is working fine.

Any advice please.

Hi I went to my email provider earlier on and Firefox froze saying that a copy was running and to close - which I did. But Firefox will not access any website: just the normal waiting message. I did a hard reboot. No joy. I tried a download. No joy. I am using Brave at present to access you. Everyhting else, email etc is working fine. Any advice please.

Επιλεγμένη λύση

There has been found a temporary workaround(for advanced users only):

Go to "about:config". Search for "network.http.http3.enabled". Set value for "network.http.http3.enabled" to "false". Restart Firefox.

After this bug gets updated, you should set the value back to "true".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

OH, BTW Firefox is working perfectly on my laptop (win 10) but my desktop is running Win 7 - could this cause a problem?

more options

Επιλεγμένη λύση

There has been found a temporary workaround(for advanced users only):

Go to "about:config". Search for "network.http.http3.enabled". Set value for "network.http.http3.enabled" to "false". Restart Firefox.

After this bug gets updated, you should set the value back to "true".

more options

Thanks Termy - it worked - all good - working again now and much faster!