Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Browser Background color on "New Tab" selections

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 501 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bridgebuilder102

more options

My background color is black, even though I have it set to white under "fonts and colors". Text is set to black, and background is set to white. But the background is actually black. I don't know why it is black when it is set to be white. Thanks for any help.

My background color is black, even though I have it set to white under "fonts and colors". Text is set to black, and background is set to white. But the background is actually black. I don't know why it is black when it is set to be white. Thanks for any help.

Επιλεγμένη λύση

You can modify this pref on the about:config page.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
    Dark (0), light (1), system (2) or browser (3).
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

In your Firefox Settings/Extensions, check if you're running the 'Firefox Color' extension. If so Disable it. Also check Firefox Settings/Themes and Enable an appropriate theme.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can modify this pref on the about:config page.

  • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
    Dark (0), light (1), system (2) or browser (3).
more options

Thank you both so much, appreciate the help