Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Disable the login prompt for Password

more options

How do I disable the login prompt for Password? I was on the phone troubleshooting a site I was having problems logging into, and the login for Password kept popping up every few seconds. Even after canceling it would pop up again after a few. I did not want to log into Password because the previous saved username/password would mess up the troubleshooting.

How do I disable the login prompt for Password? I was on the phone troubleshooting a site I was having problems logging into, and the login for Password kept popping up every few seconds. Even after canceling it would pop up again after a few. I did not want to log into Password because the previous saved username/password would mess up the troubleshooting.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Usually that prompt would appear shortly after startup when Firefox connects to your Firefox Account for Sync. If you cancel the dialog at that point, it will pop up when the cursor enters a login form on a page where you have saved a login.

For pages, it's simplest to turn off the password manager on the Settings page, Privacy & Security panel by unchecking the box:

However, triggering a Sync likely will call up the dialog again (but that shouldn't happen very often?).

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Usually that prompt would appear shortly after startup when Firefox connects to your Firefox Account for Sync. If you cancel the dialog at that point, it will pop up when the cursor enters a login form on a page where you have saved a login.

For pages, it's simplest to turn off the password manager on the Settings page, Privacy & Security panel by unchecking the box:

However, triggering a Sync likely will call up the dialog again (but that shouldn't happen very often?).