Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox will not load any pages and launches with a dialog box that displays nothing.

  • 19 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I have had this issue before and uninstalling and reinstalling has fixed it in the past. Today when I opened firefox it prompted me to update , which I did without thinking. Subsequently, it stopped working. I have tried: restarting my PC, running in troubleshooting mode( it wouldn't even open when I tried this), uninstalling and reinstalling using the internet installer, uninstalling and reinstalling using the offline installer ( tried on multiple hard drives, so I don't think hardware failure is the issue), installing an older version of fire fox, and installing the 32 bit version instead of the 64 bit version. The attached images show what displays upon trying to launch firefox. nothing loads, not typing an address into the search bar, not clicking on a bookmark, the only UI element that will display is the 3 horizontal line setting menu.

I have had this issue before and uninstalling and reinstalling has fixed it in the past. Today when I opened firefox it prompted me to update , which I did without thinking. Subsequently, it stopped working. I have tried: restarting my PC, running in troubleshooting mode( it wouldn't even open when I tried this), uninstalling and reinstalling using the internet installer, uninstalling and reinstalling using the offline installer ( tried on multiple hard drives, so I don't think hardware failure is the issue), installing an older version of fire fox, and installing the 32 bit version instead of the 64 bit version. The attached images show what displays upon trying to launch firefox. nothing loads, not typing an address into the search bar, not clicking on a bookmark, the only UI element that will display is the 3 horizontal line setting menu.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

win.gBrowser is undefined sounds like a problem, even though it is in the Telemetry module, which is not essential to running Firefox.

In another thread, a user reported that a recent update of Malwarebytes Anti-Exploit (version 415) may be causing symptoms similar to the VC Runtime problem. If you have MBAE, it should have a setting to exempt Firefox. You could test whether that makes any difference.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (19)

more options

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017 and 2019":

You may not need the latter (32-bit version) if you use 64-bit Firefox. You may have to reboot the computer.

more options

FredMcD said

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;
  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see
Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Unfortunately this only worked the first time. Firefox updated again and it will no longer work.

more options

Did you try the Firewall again?

more options

FredMcD said

Did you try the Firewall again?

I just tried again and it seems to be working.

more options

Do you mean the browser is working now? If so,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

more options

FredMcD said

Do you mean the browser is working now? If so, I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution. Thank you for contacting Mozilla Support.

No, It has not solved the problem. After restarting my computer It stopped working again. I tried the firewall again, no luck, uninstalled and reinstalled and restarted my PC. nothing solved the issue.

more options

Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.

more options

FredMcD said

Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles Type about:profiles<enter> in the address bar.

When I type "about:profiles" it does not load

more options

Hi ecbs5001, did you reinstall the Visual C Runtime files from Microsoft?

cor-el said

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll. See "Visual Studio 2015, 2017 and 2019": You may not need the latter (32-bit version) if you use 64-bit Firefox. You may have to reboot the computer.
more options

I think there might be a deeper issue here. I tried to install and run waterfox, but it displayed the same symptoms.

more options

That doesn't really answer my question.

more options

I have reinstalled the Visual C Runtime files using the links you provided. I restarted my PC and tried reinstalling Firefox, however I am still getting the same issue. When I have gotten it to work it is always an auto update that breaks it again.

more options

The first screenshot in your original post -- the one with the blank alert box -- is interesting. Are you still getting that empty box?

If you call up the Browser Console using Ctrl+Shift+J, are there any error messages listed?

more options

I do seem to be getting an error message.

more options

Επιλεγμένη λύση

win.gBrowser is undefined sounds like a problem, even though it is in the Telemetry module, which is not essential to running Firefox.

In another thread, a user reported that a recent update of Malwarebytes Anti-Exploit (version 415) may be causing symptoms similar to the VC Runtime problem. If you have MBAE, it should have a setting to exempt Firefox. You could test whether that makes any difference.

more options

I made an exception for Firefox, that seemed to do the trick.

more options

Well, once again I am getting the error. This is after unisntalling malware bytes. I am getting the same problems as before.

more options

Have there been any major Windows updates on your system recently, or other software installations or uninstallations?