Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Ebay listing

  • 8 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

We are receiving this message from Ebay when attempting to list a product (see below). Any suggestions how to work around it please? Thank you.


Did Not Connect: Potential Security Issue

Firefox detected a potential security threat and did not continue to scgi.ebay.co.uk because this website requires a secure connection.

What can you do about it?

scgi.ebay.co.uk has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.

The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.

We are receiving this message from Ebay when attempting to list a product (see below). Any suggestions how to work around it please? Thank you. Did Not Connect: Potential Security Issue Firefox detected a potential security threat and did not continue to scgi.ebay.co.uk because this website requires a secure connection. What can you do about it? scgi.ebay.co.uk has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site. The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.

Επιλεγμένη λύση

Thank you to FredMcD and to Cor-el for your replies. Most helpful.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Same situation regardless of Enhanced Tracking Protection on or off.

more options

Is there Advanced button?

more options

https://scgi.ebay.co.uk/

Your connection is not secure

The owner of scgi.ebay.co.uk has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ scgi.ebay.co.uk uses an invalid security certificate.

The certificate is only valid for the following names: reg.ebay.com, origin-reg.befr.ebay.be, origin-reg.benl.ebay.be, origin-reg.cafr.ebay.ca, origin-reg.ebay.at, origin-reg.ebay.ca, origin-reg.ebay.ch, origin-reg.ebay.co.uk, origin-reg.ebay.com, origin-reg.ebay.com.au, origin-reg.ebay.com.hk, origin-reg.ebay.com.my, origin-reg.ebay.com.sg, origin-reg.ebay.de, origin-reg.ebay.es, origin-reg.ebay.fr, origin-reg.ebay.ie, origin-reg.ebay.in, origin-reg.ebay.it, origin-reg.ebay.nl, origin-reg.ebay.ph, origin-reg.ebay.pl, origin-reg.liveauctions.ebay.com, origin-reg.m.befr.ebay.be, origin-reg.m.benl.ebay.be, origin-reg.m.cafr.ebay.ca, origin-reg.m.ebay.at, origin-reg.m.ebay.ca, origin-reg.m.ebay.ch, origin-reg.m.ebay.co.uk, origin-reg.m.ebay.com, origin-reg.m.ebay.com.au, origin-reg.m.ebay.com.hk, origin-reg.m.ebay.com.my, origin-reg.m.ebay.com.sg, origin-reg.m.ebay.de, origin-reg.m.ebay.es, origin-reg.m.ebay.fr, origin-reg.m.ebay.ie, origin-reg.m.ebay.in, origin-reg.m.ebay.it, origin-reg.m.ebay.nl, origin-reg.m.ebay.ph, origin-reg.m.ebay.pl, origin-reg.m.liveauctions.ebay.com, origin-reg.m.shopping.ebay.com, origin-reg.m.worldofgood.ebay.com, origin-reg.shopping.ebay.com, origin-reg.worldofgood.ebay.com, reg.befr.ebay.be, reg.benl.ebay.be, reg.cafr.ebay.ca, reg.ebay.at, reg.ebay.ca, reg.ebay.ch, reg.ebay.co.uk, reg.ebay.com.au, reg.ebay.com.hk, reg.ebay.com.my, reg.ebay.com.sg, reg.ebay.de, reg.ebay.es, reg.ebay.fr, reg.ebay.ie, reg.ebay.in, reg.ebay.it, reg.ebay.nl, reg.ebay.ph, reg.ebay.pl, reg.liveauctions.ebay.com, reg.m.befr.ebay.be, reg.m.benl.ebay.be, reg.m.cafr.ebay.ca, reg.m.ebay.at, reg.m.ebay.ca, reg.m.ebay.ch, reg.m.ebay.co.uk, reg.m.ebay.com, reg.m.ebay.com.au, reg.m.ebay.com.hk, reg.m.ebay.com.my, reg.m.ebay.com.sg, reg.m.ebay.de, reg.m.ebay.es, reg.m.ebay.fr, reg.m.ebay.ie, reg.m.ebay.in, reg.m.ebay.it, reg.m.ebay.nl, reg.m.ebay.ph, reg.m.ebay.pl, reg.m.liveauctions.ebay.com, reg.m.shopping.ebay.com, reg.m.worldofgood.ebay.com, reg.shopping.ebay.com, reg.worldofgood.ebay.com


Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη FredMcD

more options
  • MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED
  • uses an invalid security certificate SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
  • configured their website improperly

How to troubleshoot the error code "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" on secure websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

more options

Do you use a bookmark or are you starting with the main (home) page of this website?

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.

more options

Επιλεγμένη λύση

Thank you to FredMcD and to Cor-el for your replies. Most helpful.

more options

And to TyDraniu thank you.

more options

Did you resolve your problem? If so,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.