Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Is it possible to not get the "Playing" up in the window, when sound is playing?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από issusbarn

more options

Hi! I do Duolingo on a daily basis. Many/most of the tasks comes with audio, and then... the tab changes size - to show a "Playing". A short time after the sound has stopped, it will change back. I react every time, and it is very disturbing. I really don't need to have such information in the tab/window, because I usually/always hear when Firefox is presenting sounds. I want to find somewhere to turn that "notification" off. Is that possible?

Hi! I do Duolingo on a daily basis. Many/most of the tasks comes with audio, and then... the tab changes size - to show a "Playing". A short time after the sound has stopped, it will change back. I react every time, and it is very disturbing. I really don't need to have such information in the tab/window, because I usually/always hear when Firefox is presenting sounds. I want to find somewhere to turn that "notification" off. Is that possible?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

It looks like our bug 1716661.

more options

To disable this annoying “feature”, go to about:config in a new tab and set the preference browser.uidensity to 1. As an additional benefit, your menus will have a reasonable padding and proper sizing again. Enjoy this setting before they remove it!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Adolfo Jayme

more options

This is affected by the Density settings as selected on the Customize page.

  • in Compact mode you only see the sound playing icon and not the website favicon
  • in Normal mode you see the favicon by default and the sound playing icon on hover
    there is a secondary line that shows the 'playing' or 'muted' state since the icon is hidden by default
more options

It was fixed for me "yesterday", after an update of Firefox: " Darkspirit

Updated • 14 hours ago Status: UNCONFIRMED → RESOLVED Type: enhancement → defect Closed: 14 hours ago Resolution: --- → DUPLICATE See Also: 1714276, 1704404 → Duplicate of bug: 1714276 " Right after that, it was gone.