Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Enhanced Tracking Protection Custom Cookie settings

  • 2 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 54 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από keylonta

more options

The Custom settings for "Enhanced Tracking Protection" have the following options available for blocking Cookies:

1. Cross-site and social media trackers 2. Cookies from unvisited websites 3. All third-party cookies 4. All cookies

If I have Cookies set to block "2. Cookies from unvisited websites", does this mean it will block "Cookies from unvisited websites", including "Cross-site and social media trackers"?

If I have Cookies set to block "3. All third-party cookies", does this mean it will block "All third-party cookies", including "Cookies from unvisited websites", and "Cross-site and social media trackers"?

If I have Cookies set to block "4. All cookies", does this mean it will block "All cookies", including "All third-party cookies", "Cookies from unvisited websites", and "Cross-site and social media trackers"?

The Custom settings for "Enhanced Tracking Protection" have the following options available for blocking Cookies: 1. Cross-site and social media trackers 2. Cookies from unvisited websites 3. All third-party cookies 4. All cookies If I have Cookies set to block "2. Cookies from unvisited websites", does this mean it will block "Cookies from unvisited websites", including "Cross-site and social media trackers"? If I have Cookies set to block "3. All third-party cookies", does this mean it will block "All third-party cookies", including "Cookies from unvisited websites", and "Cross-site and social media trackers"? If I have Cookies set to block "4. All cookies", does this mean it will block "All cookies", including "All third-party cookies", "Cookies from unvisited websites", and "Cross-site and social media trackers"?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

The range extends the range from 1 to 4.

With '1' you only block cookies from sites that are on a block list. This is a new setting that is when Firefox got basic Tracking Protection. Enhanced Tracking Protection added more blocking features like Cryptominers and Fingerprinters.

The other settings (2-4) are the legacy cookie settings you may know from the past (before TP) and do not use a block list like '1' does and you extend with 2 to 4 what is blocked . With '2' you only block cookies from sites that you haven't visited before (no history present) and you allow cookies from sites you have visited. With '3' you block all third party cookies unless you have a cookie allow exception. With '4' you block all cookies, first party (current domain) and all third party cookies unless you have a cookie allow exception.

more options

If '3' blocks all third-party cookies, and '4' blocks all cookies, then wouldn't they also block all the cross-site and social media trackers on the block list too?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη keylonta