Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox 85 download

  • 11 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Why are there Chrome .idb files in my Firefox 85 browser? I've never used Chrome browser and don't have Chrome installed. These idb files take up a large amount of space. Also when first downloaded 85 seemed pretty fast. Now, after a few days it is back to being pretty slow. Could this Chrome stuff be effecting my browser in an adverse way?

Why are there Chrome .idb files in my Firefox 85 browser? I've never used Chrome browser and don't have Chrome installed. These idb files take up a large amount of space. Also when first downloaded 85 seemed pretty fast. Now, after a few days it is back to being pretty slow. Could this Chrome stuff be effecting my browser in an adverse way?

Επιλεγμένη λύση

Do you mean this folder containing .sqlite database files?

[profile.folder]/storage/permanent/chrome/idb

In this case, idb stands for IndexedDB, a database format, and chrome refers to the browser.

The folder contents do seem to grow through use, and I don't know whether it's safe to delete them.

Perhaps you could start with the tips in this article: Quick fixes if your Firefox slows down

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Firefox used the term 'chrome' long before Google Chrome appeared on the scene and it still uses the term in various contexts. A quick search doesn't find any 'Chrome.idb' files in my profile folder but they may be there hiding in a sub-folder. You can report a performance problem here: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Performance/Reporting_a_Performance_Problem

more options

Is Firefox collaborating with Chrome to use these .idb files, or can I safely delete them?

more options

Where are the .idb files? What are their names?

more options

https://www.bing.com/search?q=.idb+files

What is an IDB file? File created by IDA (The Interactive Disassembler), a program that disassembles executable files ( .EXE) into low-level assembly language code; stores the disassembled data in a compressed format; used in the process of exploring executables, often for revealing potential security threats or exploitation routes.

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you mean this folder containing .sqlite database files?

[profile.folder]/storage/permanent/chrome/idb

In this case, idb stands for IndexedDB, a database format, and chrome refers to the browser.

The folder contents do seem to grow through use, and I don't know whether it's safe to delete them.

Perhaps you could start with the tips in this article: Quick fixes if your Firefox slows down

more options

The chrome folder , which is just titled Chrome, is in

Old Firefox Data > Bcvyprci.default1464152197427 >Storage > permanent > Chrome > idb. Within idb there are dozens of files with alpha-numerical titles   and I see when opening any of them there is SQlite format at the beginning of each parcel, which are long ... and filled with code having repeating references to 'blobs' . Also I note that I have permission to write in these, which I have not done and will not do. I'm thinking that since I've never seen this before the 85 download , that it has to do with storage of back-up files. I think I will leave well-enough alone. I was able to retrieve my passwords from the 85 back-up file (which was not intuitively evident) - which passwords had been wiped clean by the 85 download -  Anyway I'm going to say I think this problem mayn not be a problem, and I'll call it solved. Thanks to all who replied.
more options

All of the replies were part of the solution, but the system does not let me choose an inclusive result. Thanks again to all who replied. Appreciated!

more options

I posted a longer reply but it seems to have disappeared.

more options

Hi JDR, do you mean an Old Firefox Data folder on your MacOS desktop?

Usually that folder is created during a Firefox Refresh, and it contains a copy of your old profile folder from the time of the Refresh. Sometimes Firefox performs a Refresh during an update after alerting you that it wants to do a Tune-up or something like that. Your bookmarks and saved logins should carry over to your new, post-Refresh profile. Sorry to hear your logins didn't make it, but it sounds like you resolved that issue on your own.

Unless you personally instructed your Firefox to use data in Old Firefox Data after the Refresh, it is just for your reference. You also could check whether frequently updated files like places.sqlite show they were modified today, or were last modified a few days ago. If you don't see files updating, and you aren't missing any other old data, then you can remove Old Firefox Data at your convenience.

more options

P.S. After tons of spam/scam posts, a filter was added that diverts posts with links or what look like certain phone numbers to a moderation queue. The reply should appear here eventually.

more options

[OP] JDR at 2/2/2021 12:22:26 PM