Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Refresh wiped out CSS file for Tabs on Bottom, again V 84.0.2

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 86 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

As stated above, tabs are back on top... ugh. Windows 7, FF 84.0.02 Made a chrome folder in profile folder made userChrome.css file

latest css I could find

/* TABS: bottom - Firefox 65 and newer */

#navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) {
 -moz-box-ordinal-group: 10 !important;
}

#TabsToolbar {
 -moz-box-ordinal-group: 1000 !important;
 display: block !important;
 position: absolute !important;
 bottom: 0 !important;
 width: 100vw !important;
}

#tabbrowser-tabs {
 width: 100vw !important;
}

*|*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*adjust*/
}

/* Firefox 65-73 */
*|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"])
 #toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar{
 bottom: var(--tab-min-height) !important;
 padding-top: calc(var(--tab-min-height) - 20px) !important; /*adjust*/
}

/* TABS: height */
*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
 --tab-min-height: 25px !important; /*adjust or omit to use density*/
}

*|*:root #tabbrowser-tabs {
 --tab-min-width: 80px !important; /*adjust or omit to use default*/
}

#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*omit*/
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color: var(--toolbar-color) !important;
}

/* indicators - hide */
.private-browsing-indicator {display: none !important;}
.accessibility-indicator  {display: none !important;}

/* window controls hide*/
#TabsToolbar #window-controls {display: none !important;}

/* caption buttons - hide */
*|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"])
 #toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar
 .titlebar-buttonbox-container {display: none !important;}

Restarted and still tabs on top ! argh TIA Jeff

As stated above, tabs are back on top... ugh. Windows 7, FF 84.0.02 Made a chrome folder in profile folder made userChrome.css file latest css I could find <pre><nowiki>/* TABS: bottom - Firefox 65 and newer */ #navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) { -moz-box-ordinal-group: 10 !important; } #TabsToolbar { -moz-box-ordinal-group: 1000 !important; display: block !important; position: absolute !important; bottom: 0 !important; width: 100vw !important; } #tabbrowser-tabs { width: 100vw !important; } *|*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox { padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*adjust*/ } /* Firefox 65-73 */ *|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"]) #toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar{ bottom: var(--tab-min-height) !important; padding-top: calc(var(--tab-min-height) - 20px) !important; /*adjust*/ } /* TABS: height */ *|*:root { --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important; --tab-min-height: 25px !important; /*adjust or omit to use density*/ } *|*:root #tabbrowser-tabs { --tab-min-width: 80px !important; /*adjust or omit to use default*/ } #TabsToolbar { height: var(--tab-min-height) !important; margin-bottom: 1px !important; box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /*omit*/ background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important; color: var(--toolbar-color) !important; } /* indicators - hide */ .private-browsing-indicator {display: none !important;} .accessibility-indicator {display: none !important;} /* window controls hide*/ #TabsToolbar #window-controls {display: none !important;} /* caption buttons - hide */ *|*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]) #toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container {display: none !important;} </nowiki></pre><br> Restarted and still tabs on top ! argh TIA Jeff

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Επιλεγμένη λύση

You still appear to have code that is no longer needed (see: /* Firefox 65-73 */).

See this thread for code that should work in recent versions.


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

 • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

You still appear to have code that is no longer needed (see: /* Firefox 65-73 */).

See this thread for code that should work in recent versions.


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

 • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See: