Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Using Mozilla.cfg to focus a custom new tab page

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 103 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Vallode

more options

Hi everyone,

I am having trouble getting my custom new tab page to be focused when opened (instead of the address bar).

I am currently using the `autoconfig.js` + `mozilla.cfg` approach to overriding the `AboutNewTab.jsm` service with a custom local file. This is working great with the two files containing this code:

autoconfig.js: ``` pref("general.config.filename", "mozilla.cfg"); pref("general.config.obscure_value", 0); ```

mozilla.cfg: ``` // Custom firefox config

let { classes:Cc, interfaces:Ci, utils:Cu } = Components;

try {

 Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm");
 let newTabURL = "file:///home/vallode/Documents/test/index.html";
 AboutNewTab.newTabURL = newTabURL;

} catch(e) { Cu.reportError(e); } ```

I have been attempting to use the `gBrowser` global to add an event listener to the new tab opening, but with no success. Could anyone point me in the right direction for something like this?

Hi everyone, I am having trouble getting my custom new tab page to be focused when opened (instead of the address bar). I am currently using the `autoconfig.js` + `mozilla.cfg` approach to overriding the `AboutNewTab.jsm` service with a custom local file. This is working great with the two files containing this code: autoconfig.js: ``` pref("general.config.filename", "mozilla.cfg"); pref("general.config.obscure_value", 0); ``` mozilla.cfg: ``` // Custom firefox config let { classes:Cc, interfaces:Ci, utils:Cu } = Components; try { Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm"); let newTabURL = "file:///home/vallode/Documents/test/index.html"; AboutNewTab.newTabURL = newTabURL; } catch(e) { Cu.reportError(e); } ``` I have been attempting to use the `gBrowser` global to add an event listener to the new tab opening, but with no success. Could anyone point me in the right direction for something like this?

Επιλεγμένη λύση

I've had good success using the following defined in my mozilla.cfg

  // Auto focus new tab content
  try {
   Cu.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
   Cu.import("resource:///modules/BrowserWindowTracker.jsm");
  
   Services.obs.addObserver((event) => {
    window = BrowserWindowTracker.getTopWindow();
    window.gBrowser.selectedBrowser.focus();
   }, "browser-open-newtab-start");
  } catch(e) { Cu.reportError(e); }
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I've had good success using the following defined in my mozilla.cfg

  // Auto focus new tab content
  try {
   Cu.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
   Cu.import("resource:///modules/BrowserWindowTracker.jsm");
  
   Services.obs.addObserver((event) => {
    window = BrowserWindowTracker.getTopWindow();
    window.gBrowser.selectedBrowser.focus();
   }, "browser-open-newtab-start");
  } catch(e) { Cu.reportError(e); }