Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Please help me restore a bookmark FOLDER, that I accidently deleted around 7PM 1.29.2020.

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 32 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I was organizing several bookmarks in my Bookmark Folder entitled "Main Dishes" (as I remember), I believe I double clicked or similar and lost the total folder which contains between 100 & 200 bookmarks! I have not turned off my computer. The closest topic I could find has to do with "Smart Bookmark Folders" which does not seam to apply. If my brain is correct on this, I thought I saw right below the Smart Bookmark folder the appropriate topic regarding bringing back a bookmark folder, but somehow that topic has seemed to disappear. This folder's information has been gathered over a period of 2 to 3 years. I would be so grateful if you could help me. Thank You....Charles Perryman PS...I AM SO SORRY...SOMEHOW THE FOLDER HAS NOW REAPPEARED IN MY LIST OF FOLDERS!!!! I AM SORRY TO TAKE YOUR TIME ON THIS....I AM VERY HAPPY, BUT VERY DUMBFOUNDED!!!!

When I was organizing several bookmarks in my Bookmark Folder entitled "Main Dishes" (as I remember), I believe I double clicked or similar and lost the total folder which contains between 100 & 200 bookmarks! I have not turned off my computer. The closest topic I could find has to do with "Smart Bookmark Folders" which does not seam to apply. If my brain is correct on this, I thought I saw right below the Smart Bookmark folder the appropriate topic regarding bringing back a bookmark folder, but somehow that topic has seemed to disappear. This folder's information has been gathered over a period of 2 to 3 years. I would be so grateful if you could help me. Thank You....Charles Perryman PS...I AM SO SORRY...SOMEHOW THE FOLDER HAS NOW REAPPEARED IN MY LIST OF FOLDERS!!!! I AM SORRY TO TAKE YOUR TIME ON THIS....I AM VERY HAPPY, BUT VERY DUMBFOUNDED!!!!

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi ckp1439, We're glad to hear that your folder re-appeared !

For future reference, Firefox backs up your bookmarks each day and stores 15 days of backups. You can easily restore the latest backup of your bookmarks and recover from an "accident"

Take a look at this article for more on that: Restore bookmarks from backup


Browse Safe !

more options

P.P.S. The "Organize" menu in the Library window (Ctrl+Shift+b) has an Undo command. Like undoing edits in a word processor, it just goes in reverse order back through the changes you made, so it's hard to tell what will happen next when you use it...

more options

Note that you can do "Organize -> Undo" in the Bookmarks Manager (Library) to undo any changes to bookmarks made during the current session.