Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 71 changed my toolbar arrangement

 • 24 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 95 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

My Tabs toolbar used to be under my Links toolbar. It is now above the Address toolbar.

How do I put my Tabs toolbar back where I want it (not where Firefox arbitrarily decided to put it)?

Alternately, How do I go back to FireFox 70.0.1?

System: Windows 8.1, 64-bit

       FireFox 71, 64-bit 

Note: My laptop (Windows 8.1, 64-bit) has Firefox 70.0.1 (but wants me to "update" (sic)). It has the tool bars in my preferred order. I'm not about to "update" until I know how to fix FireFox 71.

Επιλεγμένη λύση

Hi AIVAS, this question has been asked several times during the past week. You either can try a small tweak to your existing rules, or starting with a known working set of rules.

Small tweak that fixes a lot of existing rule sets:

/* Firefox 71+ */ 
#TabsToolbar { 
 display: block !important; 
} 

New rule set:

https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#movetabbar

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Which toolbar? The menu bar or the bookmarks bar?

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi AIVAS, this question has been asked several times during the past week. You either can try a small tweak to your existing rules, or starting with a known working set of rules.

Small tweak that fixes a lot of existing rule sets:

/* Firefox 71+ */ 
#TabsToolbar { 
 display: block !important; 
} 

New rule set:

https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#movetabbar

more options

Thank you scher2000. Your "Small tweak" appears to have solved the problem.

more options

How the ...... do I implement this small tweak?

FF needs to stop fixing things that are not broken.

If FF people are so smart, Why can't they make a macro or something that allows me to select Tabs on Bottom and Round Tops and such and say Install?

This is a paid for browser. We pay by allowing Mozilla to sell our search history to Google.

more options

Hi Idadho, this is false:

We pay by allowing Mozilla to sell our search history to Google.

If you choose to use Google for your searches, that is between you and Google. Mozilla doesn't collect or sell any of your history.

If you want help with your tabs, start a new thread describing what hacks you are using now so suggestions can fit in, or use a fresh file as I mentioned above.

If you are completely new to userChrome.css files, see my site here:

https://www.userchrome.org/

more options

Idadho said

This is a paid for browser. We pay by allowing Mozilla to sell our search history to Google.

False. While it is true that Google is one of the search engine defaults depending on locale, it does not mean Mozilla sells information to Google.

https://www.mozilla.org/privacy/ https://www.mozilla.org/privacy/firefox/

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

more options

From what I have read, Google pays Mozilla to set Google as the Default search engine. OK, Mozilla does not directly sell information to Google. They just allow Google to collect that information when people use Google as their default search engine.

Doing the chrome dance every time is a pain. Some of us struggle to create the chrome files and get them in the right folder/directory.

I have too many other people who like tabs on the bottom that I have to go fix. I need to fix 7 computers. That sucks.

I think I will just turn this issue over to my ADA web access attorney and let them deal with Mozilla. FF/Mozilla has other ADA non-compliance issues they need to resolve.Icons without text labels is a big one.

What would be so difficult about making a script/macro/whatever that inserts the chrome.css where is needs to be?

more options

Idadho said

... Doing the chrome dance every time is a pain. Some of us struggle to create the chrome files and get them in the right folder/directory. ...

In that case don't enter the dance floor - just say NO!

IOW, learn to live with what Mozilla has provided and don't hack Firefox to get a UI that Mozilla changed back in 2010 with Firefox 4.0 .


Idadho said

... What would be so difficult about making a script/macro/whatever that inserts the chrome.css where is needs to be? ....

All it takes is for someone to come up with 'whatever' and provide it to the world! Mozilla sure as hell won't do it; Tabs on Bottom was completely removed from Firefox with Firefox 29 Australis. Expecting Mozilla to change now is like "beating a dead horse".

more options

Then, It is time for the ADA attorney's to get involved. THIS IS AN ADA ACCESSIBILITY ISSUE. Some people have visual issues that make it difficult to relate a tab that is separated by a tool bar and bookmarks bar to the web page. Tabs on top does not make any sense from a visual processing perspective.

Mozilla removed the ICONs with TEXT at the same time. That violated WCAG 2.1.

Tech is supposed to make life easier, not divide the tech savy from the rest of the world.

This is pure stupidity and discrimination.

more options

I've been using Firefox for 20+ years, but you finally found a way to make me change my browser settings. I can no longer let some pimple faced dweeb wearing birth control glasses dictate where I will have my toolbars. Every time there's an update, my tabs tool bar is moved and I end up wasting, WASTING, an hour or so finding someone who is a programmer to come up with a solution to return it back to normal. That's it. Goodbye Firefox. I was the person who advocated for you among the rest, but no more. You might think that consumer feedback is worthless, but wake up or join the pack of other software companies who feel they can dictate customer preference. You can't. As your feedback site said, wake up and see the future. You will die along with others who dictate customer preference.

more options

I'm looking for an ADA WCAG attorney to file an Accessibility claim against Mozilla/Firefox. They do not even have a way to contact them or their Accessibility Department.

more options

Hi Commander, maybe it will save you time to check this URL each time. I try to keep it up-to-date with the changes in Firefox:

https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#movetabbar

more options

Thanks for your input. I tried using the file "Firefox 72-74 on Windows and Linux (updated Feb. 13, 2020)" but sadly it did not work. Any other suggestions? I'm still running Windows 7 on this machine with Firefox 73, if that makes any difference.

more options

Hi Commander, how did you add the new rules to your existing userChrome.css file?

I suggest using the @import method:

(A) Place the download in your chrome folder in your profile

(B) As the very first line of your userChrome.css file, add this line to reference the second file:

@import url("userChrome-tabs_on_bottom_Fx72-74_WindowsLinux.css");

By the way, if you updated from Firefox 68 or earlier, or if this is a new profile, you may also need to set Firefox to look for the userChrome.css file at startup. It's Step #6 here:

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

more options

Thanks so much for the additional help!!

It's still not working though. I've taken the following steps: 1. Downloaded the Fx72-74 userChrome file and moved it to the Profiles folder. I've tried two ways: 1) renamed it to userChrome.css, and 2) added the @import line as you suggested. 2. Found the userprof feature in about:config toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets and saw that it was set to False. I switched it to True. I then closed the tab, and reopened it to ensure that it was saved as True.

I restarted FF and no changes. I shut down and restarted my PC and still no change.

more options

You did create a chrome folder in the profile folder and placed the two CSS files in this chrome folder ?


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

 • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See:

more options

These "It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it." comments show the problem. People who would never read a support forum are desperate and stretching to find these answers. They they get an "It's easy. All you have to do is......" response. Mozilla or these smarty pants techies could write a macro or whatever that allows us to check off the features we want in the userchrome.css.

It took me hours to get tabs on bottom and get them looking presentable.

How can I make the icons on the toolbar show text under the icon, in accordance with WCAG 2.1 ? How can I get rid of all of the icons in the address bar? What is: Blue shield...... Health plan for a browser? Padlock? Square with lines? Three dots? Pocket flap/protector? Star?

Don't tell me to hover. The hover description does not make sense.

Firefox is the worst browser possible, except for the others.

more options

Hi Idadho, do you want to start a new thread about text labels on the toolbar buttons?

In case you didn't know, Aris maintains CSS code for that in the repository here:

https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx/tree/master/classic

The four available files are listed here, based on your OS and whether you want icon + text or text only:

https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx/blob/master/classic/userChrome.css#L646

They are in this folder:

https://github.com/Aris-t2/CustomCSSforFx/tree/master/classic/css/toolbars


Edit: Added a screenshot of the icons+text style applied to Firefox 73. It tackles the main toolbar area but not the internals of the address bar. More rules would be needed for that, but space is tight, so it seems a bit tricky.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000 - Support Volunteer

 1. 1
 2. 2