Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My firefox is crashing every time that I visit certain websites.

  • 19 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 38 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

For example, if I try to purchase something on bestbuy.com, the page hangs and I cannot close. I'm using 64.0.2.

It seems as if there is a page approval of some kind required, but it is not displaying on any windows. The reason I think this is because I get the same audible tone when I try to do anything on the browser as I would get if there was an unanswered pop-up that needed to be dismissed.

Όλες οι απαντήσεις (19)

more options

Does Firefox display a window saying the browser crashed?

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Several of the most recent crash reports say "Failed" when I tried to submit them. Here are the most recent ones that succeeded: bp-9b4c2842-a816-411c-9698-284ba0181030 bp-f74865a9-d2b1-412c-b1f7-6605d1180619 bp-ec4b3ea8-83fd-457e-ae6d-9d54e1180603 bp-fb8a4af4-b9a5-441a-a4d6-8b8e80190124 bp-318fc5b1-b214-48b4-b7fb-4f80c0190124 bp-9bd91965-51a2-4e13-a8bb-ca5c50190124 bp-397c359c-843a-4ba6-a39a-09fe10190124 bp-a69d8d1a-7d48-4530-8109-841170190124 bp-07e59698-197b-4697-b4c2-d0f840190124 bp-6cc9dac4-dfd4-4965-8372-c88840190124

more options

I just went to the bestbuy site to the shopping cart after logging in and the browser hung up. Here is the crash report for that: bp-d4454c86-ab41-41ea-86b1-0281e0190124

more options

jeffsimon said

I just went to the bestbuy site

Product Firefox Release Channel release Version 64.0.2 Build ID 20190108160530 OS Unknown OS Version

bp-d4454c86-ab41-41ea-86b1-0281e0190124

Signature: EMPTY: no crashing thread identified; ERROR_NO_MINIDUMP_HEADER

Process Type plugin (web) Filename: NPSWF64_32_0_0_114.dll

Attention Sumo's there are 20 related bug reports

Report does not list any Modules

more options

NPSWF64_32_0_0_114.dll = Shockwave Flash = Adobe Systems


Remove the Flash Player using these links; Uninstall Flash Player | Windows {web link} Uninstall Flash Player | Mac {web link}

more options

bp-9b4c2842-a816-411c-9698-284ba0181030 Signature: nsFrameLoader::DoSendAsyncMessage

CrashTime Tue, 30 Oct 2018 01:08:50 GMT +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-fb8a4af4-b9a5-441a-a4d6-8b8e80190124 bp-318fc5b1-b214-48b4-b7fb-4f80c0190124 bp-9bd91965-51a2-4e13-a8bb-ca5c50190124 bp-397c359c-843a-4ba6-a39a-09fe10190124 bp-07e59698-197b-4697-b4c2-d0f840190124 bp-6cc9dac4-dfd4-4965-8372-c88840190124

Signature: EMPTY: no crashing thread identified; ERROR_NO_MINIDUMP_HEADER

more options

Removing flash may have solved the issue. Does this mean I cannot run flash?

more options

Are you having no more problem? Then something was bad in flash.

Flash Player

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version: Version 32.0.0.114

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

So, with your help, I have definitely narrowed the issue to the flash player. When flash is uninstalled, everything works fine.

However, there doesn't seem to be any way to get flash capability without getting the problem back. When I use the links you provided and install flash for firefox and windows 10, the problem comes back.

With flash installed, all other browsers work fine on the problem websites (chrome, for example), but Firefox locks up.

So, how to I get flash to work with Firefox? Without flash installed, I cannot use the websites I need.

more options

Contact the support for that website. Also, contact https://helpx.adobe.com/flash-player.html

Can you post a few links to the problem pages?

more options

Here is an example of a link that causes Firefox to hang if flash is installed: https://www.bestbuy.com/identity/guest?token=tid%3A90f88c3e-2a32-11e9-9367-005056ae5604

The link works fine with Chrome.

more options

Oops, your session has expired.

more options

Your message only said: Oops, your session has expired.

more options

The link you posted gave me that message. This was when you were logging in, yes? That is why.

more options

No. I did not see any message and I was not logging in. I used the guest feature. This is an issue on many websites, not just BestBuy.

more options

Have you

Contact the support for that website.
Also, contact https://helpx.adobe.com/flash-player.html
more options

Try going to homedepot.com and searching on anything. If you try a search, FF locks up.

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia


Remove Flash Player using these links; Uninstall Flash Player | Windows {web link} Uninstall Flash Player | Mac {web link}