Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Non-selected Tabs - Highlight on Hover

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 172 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Slouch

more options

I'd like to highlight a non-selected tab when hovering the mouse over it.

I've tried this code in userChrome.css, but it has no effect...

 .tab-background:not([selected]):hover { /* highlight on mouseover */
   background-color: #dbe3eb !important;
 }

Is this method correct, or is there a better way?

Thanks!

I'd like to highlight a non-selected tab when hovering the mouse over it. I've tried this code in userChrome.css, but it has no effect... .tab-background:not([selected]):hover { /* highlight on mouseover */ background-color: #dbe3eb !important; } Is this method correct, or is there a better way? Thanks!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Slouch

Επιλεγμένη λύση

By chance, I tried the following, and it works...

#TabsToolbar .tabs-newtab-button:hover {
  background-color: #dbe3eb !important;
}

.tabs-newtab-button:hover .toolbarbutton-icon {
  background-color: #dbe3eb !important;
}

Didn't need the not([selected]) attribute, so I removed that as well.

Thank you :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Does this code in userChrome.css wor for you?


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.tabbrowser-tab:not([selected]):hover .tab-content { /* highlight on mouseover */
  background-color: #dbe3eb !important;
}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Yes, that does work, however it breaks my "Open a new tab" button, which no longer highlights on mouseover (only the '+' sign icon highlights, not the background of the button).

My code appears below yours. Without your code, the entire "Open a new tab" button highlights correctly.

.tabbrowser-tab:not([selected]):hover .tab-content { /* highlight non-selected tabs on mouseover */
  background-color: #dbe3eb !important;
}

#TabsToolbar .tabs-newtab-button {
 border-top: var(--classic_squared_tabs-border_size) solid var(--classic_squared_tabs-border2) !important;
 border-left: var(--classic_squared_tabs-border_size) solid var(--classic_squared_tabs-border2) !important;
 border-right: var(--classic_squared_tabs-border_size) solid var(--classic_squared_tabs-border2) !important;
 border-top-left-radius: var(--classic_squared_tabs-border-radius) !important;
 border-top-right-radius: var(--classic_squared_tabs-border-radius) !important;
 min-width: 0px !important;
 width: 28px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
 border-color: #868b98 !important;
}

.tabs-newtab-button .toolbarbutton-icon {
 min-width: 0px !important;
 min-height: 0px !important;
 width: 14px !important;
 height: 14px !important;
 margin: 0px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
 padding: 0px !important;
 box-shadow: unset !important;
}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Slouch

more options

I think that this has more to do with background: unset !important; When I remove this rule then at least I get some change on hover, but it is only a small box with your code.

more options

Yes, I took the background: unset line out, and now only the '+' icon is highlighted on mouseover.

Is there a way to have the entire button highlighted?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Slouch

more options

Επιλεγμένη λύση

By chance, I tried the following, and it works...

#TabsToolbar .tabs-newtab-button:hover {
  background-color: #dbe3eb !important;
}

.tabs-newtab-button:hover .toolbarbutton-icon {
  background-color: #dbe3eb !important;
}

Didn't need the not([selected]) attribute, so I removed that as well.

Thank you :)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Slouch