Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My Bookmark and Save password not synchronizing

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από lakisha

more options

Hello

I am Lakisha. My Mozilla Account is ( lakishajayasinghe@XXail.com) My Mozilla account is not synchronizing. i have my lots of data bookmarks and save password. i reinstall my Operating System and Mozilla fire fox, I sing in to my firefox account but my bookmark and save password not coming( synchronizing) Please help me.

Thank you.


edited personal information that isn't necessary for support - spyders can scrape email addresses from public forums

Hello I am Lakisha. My Mozilla Account is ( lakishajayasinghe@XXail.com) My Mozilla account is not synchronizing. i have my lots of data bookmarks and save password. i reinstall my Operating System and Mozilla fire fox, I sing in to my firefox account but my bookmark and save password not coming( synchronizing) Please help me. Thank you. ''edited personal information that isn't necessary for support - spyders can scrape email addresses from public forums''

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη the-edmeister

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

You can check the about:sync-log page via the location/address bar to see if there are recent error logs available.

You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply.

more options

1483353193245 browserwindow.syncui DEBUG observed: weave:ui:sync:finish 1483353193787 browserwindow.syncui DEBUG _loginFailed has sync state=success.login 1483353193788 browserwindow.syncui DEBUG _loginFailed has sync state=success.login 1483353193937 Sync.Tracker.Clients DEBUG Saving changed IDs to clients 1483353194198 Sync.Tracker.Passwords DEBUG Saving changed IDs to passwords 1483353194204 Sync.Tracker.Bookmarks DEBUG Saving changed IDs to bookmarks 1483353688667 Sync.SyncScheduler DEBUG Woke from sleep. 1483353688669 Sync.SyncScheduler DEBUG More than 1 client. Will sync in 5s. 1483353688670 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 5000 ms. 1483353693670 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/50.1.0 (Windows NT 6.1; WOW64) FxSync/1.52.0.20161208153507.desktop 1483353693670 Sync.Service INFO Starting sync at 2017-01-02 18:41:33 1483353693671 browserwindow.syncui DEBUG observed: weave:service:sync:start 1483353693671 browserwindow.syncui DEBUG onActivityStart 1483353693672 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1483353693673 Sync.Telemetry TRACE observed weave:service:sync:start 1483353693673 Sync.Status INFO Resetting Status. 1483353693673 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1483353693674 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1483353693674 browserwindow.syncui DEBUG _loginFailed has sync state=success.login 1483353693676 browserwindow.syncui DEBUG _loginFailed has sync state=success.login 1483353693687 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network 1483353693687 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed 1483353693687 browserwindow.syncui DEBUG observed: weave:service:sync:error 1483353693687 browserwindow.syncui DEBUG onActivityStop 1483353693689 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 600000 ms. 1483353693689 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: Error: NS_ERROR_UNKNOWN_HOST (resource://services-sync/resource.js:390:19) JS Stack trace: waitForSyncCallback@async.js:98:7 < Res__request@resource.js:383:14 < Res_get@resource.js:410:12 < Sync11Service.prototype._fetchInfo@service.js:543:14 < sync@enginesync.js:77:16 < onNotify@service.js:1284:7 < WrappedNotify@util.js:165:21 < WrappedLock@util.js:120:16 < _lockedSync@service.js:1274:12 < sync/<@service.js:1266:14 < WrappedCatch@util.js:94:16 < sync@service.js:1254:5 < Res_get@resource.js:410:12 < Sync11Service.prototype._fetchInfo@service.js:543:14 < sync@enginesync.js:77:16 < onNotify@service.js:1284:7 < WrappedNotify@util.js:165:21 < WrappedLock@util.js:120:16 < _lockedSync@service.js:1274:12 < sync/<@service.js:1266:14 < WrappedCatch@util.js:94:16 < sync@service.js:1254:5 1483353693692 Sync.Telemetry TRACE observed weave:service:sync:error 1483353693692 Sync.Service DEBUG Exception: Error: NS_ERROR_UNKNOWN_HOST (resource://services-sync/resource.js:390:19) JS Stack trace: waitForSyncCallback@async.js:98:7 < Res__request@resource.js:383:14 < Res_get@resource.js:410:12 < Sync11Service.prototype._fetchInfo@service.js:543:14 < sync@enginesync.js:77:16 < onNotify@service.js:1284:7 < WrappedNotify@util.js:165:21 < WrappedLock@util.js:120:16 < _lockedSync@service.js:1274:12 < sync/<@service.js:1266:14 < WrappedCatch@util.js:94:16 < sync@service.js:1254:5 < Res_get@resource.js:410:12 < Sync11Service.prototype._fetchInfo@service.js:543:14 < sync@enginesync.js:77:16 < onNotify@service.js:1284:7 < WrappedNotify@util.js:165:21 < WrappedLock@util.js:120:16 < _lockedSync@service.js:1274:12 < sync/<@service.js:1266:14 < WrappedCatch@util.js:94:16 < sync@service.js:1254:5 1483353693694 Sync.ErrorHandler DEBUG Addons installed: 0

more options

There is a problem with the login.

1483353693687 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network
1483353693687 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed
1483353693689 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: Error: NS_ERROR_UNKNOWN_HOST

Make sure that your security software (firewall) isn't blocking the connection to the Sync server.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen or hold down the Shift key) to see if that has effect.


You can try to log in to the Firefox account via this website to see if that works.

Also make sure you allow cookies for the accounts.firefox.com domain if you aren't allowing cookies generally or use extensions that deal with cookies.

more options

not working yest. Please give me your contact email address. thank you