Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Tabs keep dissapearing along with pinned tabs

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 46 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I have browser set to open new windows in a tab. Sometimes a new window opens anyway. The new window does not have my open tabs or my pinned tabs on it. If I forget to close that new window before closing the main browser window, it erases all my open tabs and my pinned tabs. Next time I open I have just plain one tab starting point. Then I have to open and re-pin my pinned tabs. Is there a fix for this?

I have browser set to open new windows in a tab. Sometimes a new window opens anyway. The new window does not have my open tabs or my pinned tabs on it. If I forget to close that new window before closing the main browser window, it erases all my open tabs and my pinned tabs. Next time I open I have just plain one tab starting point. Then I have to open and re-pin my pinned tabs. Is there a fix for this?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

This is likely a window opened via a JavaScript window.open() call.

Links that do not specify a target always open in the current tab unless you override that with a middle-click or Ctrl (Mac: Cmd) left-click (new tab) or Shift left-click (new window). The browser.link.open_newwindow pref only affects links that specify a target window. You can use the browser.link.open_newwindow pref to divert links that specify a target to the current tab or a new tab. The browser.link.open_newwindow.restriction pref allows to divert (onclick) JavaScript window.open() links.

0:divert always; 1:divert never; 2:divert only if not specifying dimensions

more options

Two other things:

(1) When you start Firefox and restore your previous session windows and tabs, by default, up to 3 closed windows can be re-opened from the History menu. Hopefully you can use that to recover from the wrong window being closed when this happens.

(2) If you close Firefox using the "Exit" command on the menu -- instead of using the red X button or other methods where Windows sends sequential close window commands to Firefox -- all currently open windows should be re-opened when Firefox restores your session. Hopefully this will help prevent the problem in the future.