Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I change firefox 39 tabs so they don't blend into background so ALL the tabs will be visible/colorful?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 41 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από lapetite66

more options

Hi:

Previously, I had firefox 38 and was using an older version of classic theme restorer v1.2.9.6 and I no problems seeing the colorful tabs.

Unfortunately, since upgrading to firefox 39 and classic theme restorer v1.3.5 the only colorful tab is the active tab that you might currently working within(on), the other tab blend in with the persona background. I know some people probably like how the inactive tabs blend into the background...I am NOT one of those people.

It's kind of hard to see the tabs "because" they blend into the background a little too well. Is there a way to change things so that ALL the tabs even the inactive tabs that I'm not working on/with will be visible and by visible I mean colorful INSTEAD of blending into whatever current persona background is showing at any given time???

Thanks.

Hi: Previously, I had firefox 38 and was using an older version of classic theme restorer v1.2.9.6 and I no problems seeing the colorful tabs. Unfortunately, since upgrading to firefox 39 and classic theme restorer v1.3.5 the only colorful tab is the active tab that you might currently working within(on), the other tab blend in with the persona background. I know some people probably like how the inactive tabs blend into the background...I am NOT one of those people. It's kind of hard to see the tabs "because" they blend into the background a little too well. Is there a way to change things so that ALL the tabs even the inactive tabs that I'm not working on/with will be visible and by visible I mean colorful INSTEAD of blending into whatever current persona background is showing at any given time??? Thanks.

Επιλεγμένη λύση

I wonder whether this was changed to avoid disrupting the use of lightweight themes/personas? I didn't see anything obvious in the lengthy version history notes: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/classicthemerestorer/versions/

I think it's something that would best be directed to the author of Classic Theme Restorer. Support seems to be in one incredibly long thread here: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2827985

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I wonder whether this was changed to avoid disrupting the use of lightweight themes/personas? I didn't see anything obvious in the lengthy version history notes: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/classicthemerestorer/versions/

I think it's something that would best be directed to the author of Classic Theme Restorer. Support seems to be in one incredibly long thread here: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2827985

more options

First let me say thanks to Jscher2000 for responding to my question.

Second, I found a the fix...which was under my nose this whole time. DON'T use "Squared tabs australized". Which of course is the one that I've been using since I first started using Classic Theme Restorer.

1. Squared Tabs Classic - tabs visible but "see through"

2. Curved Tabs (Default) - tabs opaque

3. Squared Tabs Classic v2 - tabs opaque but dull in color.

4. Squared Tabs Australized - only "active" tab visible while other tabs blend into the browser personas background.

5. Curved Tabs Alternative - tabs are opaque (maybe it's me but don't see the difference in this one and Curved Default) I am glad it's visible!!

Thanks,