Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Under v33, 2 Win 8.1 PCs sync well; a WinXP PC communicates its bookmarks + bookmark folders, but not its tabs; a Win7 Starter Edition PC syncs nothing in & out

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

I just want to report inconsistencies in synchronizing 4 machines. ALL four were introduced to syncing in the last week or so under the latest Firefox. No account was open under the older sync method.

3 machines below run Firefox 33.0. The Windows XP machine runs Firefox 32.

Two Win 8.1 PCs sync well between each other (can see each other's tabs and bookmarks).

A Win7 Starter Edition PC syncs nothing in & out, even though the Sync icon turns when clicked on.

A WinXP PC communicates its bookmarks and bookmark folders to the Win8 PCs, but NOT its tabs. After the commands HISTORY | TABS FROM OTHER DEVICES in the Win8 PCs, no tab from the XP computer shows up, even though the XP computer has open active tabs.

I just want to report inconsistencies in synchronizing 4 machines. ALL four were introduced to syncing in the last week or so under the latest Firefox. No account was open under the older sync method. 3 machines below run Firefox 33.0. The Windows XP machine runs Firefox 32. Two Win 8.1 PCs sync well between each other (can see each other's tabs and bookmarks). A Win7 Starter Edition PC syncs nothing in & out, even though the Sync icon turns when clicked on. A WinXP PC communicates its bookmarks and bookmark folders to the Win8 PCs, but NOT its tabs. After the commands HISTORY | TABS FROM OTHER DEVICES in the Win8 PCs, no tab from the XP computer shows up, even though the XP computer has open active tabs.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options
  • How do I turn on sync logs:
  1. Open about:config and turn on: services.sync.log.appender.file.logOnSuccess and services.sync.log.logger.engine.bookmarks
  2. Restart Firefox and look at: about:sync-log
  3. Logs and error messages will be located here

Please also use pastebin.mozilla.org for sharring any errors that relate to this issue.

Thank you.