Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

the procedure entry point pr_callonce could not be located in the dynamic link library nss3.dll

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Sir as i click mozilla fire fox for web browsing this massage has show by system, so please help me.

Sir as i click mozilla fire fox for web browsing this massage has show by system, so please help me.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Do a clean reinstall and delete the Firefox program before (re)installing a fresh copy of the current Firefox release.

If possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows registry and settings in security software.

  • Do NOT remove "personal data" when you uninstall your current Firefox version, because this will remove all profile folders and you lose personal data like bookmarks and passwords including data in profiles created by other Firefox versions.

Remove the Firefox program before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  • (32 bit Windows) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (64 bit Windows) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"

Your bookmarks and other personal data are stored in the Firefox profile folder and won't be affected by an uninstall and (re)install, but make sure that "remove personal data" is NOT selected when you uninstall Firefox.