Χρήση συντομεύσεων ποντικιού για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών στο Firefox

Ακολουθεί μια λίστα με τις συντομεύσεις ποντικιού του Mozilla Firefox. Οι συντομεύσεις λειτουργούν μόνο εάν δεν χρησιμοποιούνται από το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας ή την εφαρμογή διαχείρισης παραθύρων.

Πλοήγηση

Εντολή Συντόμευση
Μετάβαση προς τα πίσω AltShift + κύλιση προς τα κάτωoption + κύλιση προς τα κάτω
Μετάβαση προς τα εμπρός AltShift + κύλιση προς τα πάνωoption + κύλιση προς τα πάνω
Μετάβαση προς τα πίσω ή εμπρός, σε νέα καρτέλα προσκηνίου Μεσαίο κλικ στο κουμπί «Πίσω» ή «Εμπρός»
Ctrlcontrol + κλικ στο κουμπί «Πίσω» ή «Εμπρός»
Μετάβαση προς τα πίσω ή εμπρός, σε νέα καρτέλα παρασκηνίου Shift + μεσαίο κλικ στο κουμπί «Πίσω» ή «Εμπρός»
Ctrl + Shiftcommand + shift + κλικ στο κουμπί «Πίσω» ή «Εμπρός»
Μετάβαση προς τα πίσω ή εμπρός, σε νέο παράθυρο Shift + κλικ στο κουμπί «Πίσω» ή «Εμπρός»
Εκ νέου φόρτωση σελίδας (παράκαμψη προσωρινής μνήμης) Shiftshift + κλικ στο κουμπί «Ανανέωση»

Σύνδεσμοι

Εντολή Συντόμευση
Άνοιγμα συνδέσμου στην τρέχουσα καρτέλα Αριστερό κλικ στον σύνδεσμο
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα παρασκηνίου* Ctrlcommand + αριστερό κλικ στον σύνδεσμο
Μεσαίο κλικ στον σύνδεσμο
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα προσκηνίου* Ctrl + Shiftcommand + shift + αριστερό κλικ στον σύνδεσμο
Shiftshift + μεσαίο κλικ στον σύνδεσμο
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο Shiftshift + αριστερό κλικ στον σύνδεσμο
Άνοιγμα συνδέσμου ή επιλεγμένου URL σε υπάρχουσα καρτέλα Μεταφορά και εναπόθεση συνδέσμου ή επιλεγμένου URL σε καρτέλα
Άνοιγμα συνδέσμου ή επιλεγμένου URL σε νέα καρτέλα παρασκηνίου, δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα* Μεταφορά και εναπόθεση συνδέσμου ή επιλεγμένου URL δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα
Άνοιγμα συνδέσμου ή επιλεγμένου URL σε νέα καρτέλα προσκηνίου, δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα* Shift + μεταφορά και εναπόθεση συνδέσμου ή επιλεγμένου URL δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα
Αποθήκευση συνδέσμου Altoption + αριστερό κλικ στον σύνδεσμο1
Πλήκτρο Windows + Alt + αριστερό κλικ στον σύνδεσμο1
1) όταν το browser.altClickSave έχει οριστεί σε true (στη σελίδα επεξεργασίας ρυθμίσεων παραμέτρων), το οποίο δεν αποτελεί προεπιλογή.

Μεταφορά και εναπόθεση συνδέσμου στο κουμπί «Λήψεις»

* Εάν είναι ενεργή η ρύθμιση Κατά το άνοιγμα ενός συνδέσμου, εικόνας ή πολυμέσου σε νέα καρτέλα, άμεση εναλλαγή σε αυτή στην καρτέλα γενικών ρυθμίσεων, θα γίνει εναλλαγή αυτών των συντομεύσεων ανοίγματος καρτέλας στο προσκήνιο ή το παρασκήνιο.

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Εστίαση στη σελίδα Κλικ στη σελίδα ή στο κινητό (συχνά πιο σκούρο) τμήμα της γραμμής κύλισης
Εστίαση σε πεδίο εισόδου Κλικ στο πεδίο εισόδου
Άνοιγμα μενού επιλογών για ένα στοιχείο Δεξί κλικ στο στοιχείο
Εμφάνιση υπόδειξης για ένα στοιχείο Τοποθέτηση κέρσορα πάνω στο στοιχείο

Κύλιση σελίδας

Εντολή Συντόμευση
Κύλιση Μετακίνηση του κινητού (συχνά πιο σκούρου) τμήματος της γραμμής κύλισης
Κλικ στο βέλος στο τέλος της γραμμής κύλισης
Κύλιση προς τα κάτω ή πάνω, κατά μία σελίδα Κλικ κάτω ή πάνω από το κινητό (συχνά πιο σκούρο) τμήμα της κάθετης γραμμής κύλισηςΔεξί κλικ ή Shift + κλικ κάτω ή πάνω από το κινητό (συχνά πιο σκούρο) τμήμα της κάθετης γραμμής κύλισης
Κύλιση στη θέση όπου έγινε κλικ Shift + κλικ στο μη κινητό (συχνά πιο ανοιχτόχρωμο) τμήμα της γραμμής κύλισης (όχι στο βέλος)Κλικ στο μη κινητό (συχνά πιο ανοιχτόχρωμο) τμήμα της γραμμής κύλισης
Κύλιση προς τα κάτω Κύλιση προς τα κάτω (στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης)
Κύλιση προς τα πάνω Κύλιση προς τα πάνω (στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης)
Κύλιση προς τα δεξιά Shift + κύλιση προς τα κάτω (στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης)
Κύλιση προς τα αριστερά Shift + κύλιση προς τα πάνω (στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης)

Αυτόματη κύλιση σελίδας

Λειτουργεί μόνο εάν είναι ενεργή η ρύθμιση «Χρήση αυτόματης κύλισης» στις ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.

Εντολή Συντόμευση
Αυτόματη κύλιση σελίδας Παρατεταμένο πάτημα μεσαίου κουμπιού ποντικιού στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης και μετακίνηση ποντικιού
Εκκίνηση λειτουργίας αυτόματης κύλισης Μεσαίο κλικ στη σελίδα ή τη γραμμή κύλισης
Κύλιση σε λειτουργία αυτόματης κύλισης Μετακίνηση ποντικιού
Διακοπή λειτουργίας αυτόματης κύλισης Κλικ
Μεσαίο κλικ
Δεξί κλικ

Κύλιση

Ζουμ σελίδων

Εντολή Συντόμευση
Μεγέθυνση Ctrlcontrol + κύλιση προς τα πάνω
Σμίκρυνση Ctrlcontrol + κύλιση προς τα κάτω
Επαναφορά ζουμ στο προεπιλεγμένο επίπεδο Κλικ στην ένδειξη επιπέδου ζουμ της γραμμής διευθύνσεων (όταν το επίπεδο ζουμ δεν είναι το προεπιλεγμένο)

Επιλογή ή επεξεργασία κειμένου

Εντολή Συντόμευση
Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου Ctrl + μετακίνηση επιλεγμένου κειμένου
Μετακίνηση επιλεγμένου κειμένου Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου
Επιλογή παραγράφου Τριπλό κλικ στην παράγραφο
Επιλογή λέξης Διπλό κλικ στη λέξη
Επιλογή κειμένου
  1. Κλικ στην αρχή του κειμένου
  2. Shift + κλικ στο τέλος του κειμένου
Επιλογή κειμένου Ολίσθηση κέρσορα από την αρχή έως το τέλος του κειμένου
Επιλογή κειμένου συνδέσμου Alt + Windows + ολίσθηση κέρσορα από την αρχή έως το τέλος του κειμένουAlt + ολίσθηση κέρσορα από την αρχή έως το τέλος του κειμένουoption + ολίσθηση κέρσορα από την αρχή έως το τέλος του κειμένου

Καρτέλες

Εντολή Συντόμευση
Κλείσιμο καρτέλας Μεσαίο κλικ στην καρτέλα
Δημιουργία διπλότυπης (Αντιγραφή) καρτέλας Ctrloption + μεταφορά και εναπόθεση καρτέλας στη γραμμή καρτελών
Δημιουργία διπλότυπης (Αντιγραφή) τρέχουσας καρτέλας σε νέα καρτέλα προσκηνίου Μεσαίο κλικ στο κουμπί «Ανανέωση»
Ctrlcommand + κλικ στο κουμπί «Ανανέωση»
Δημιουργία διπλότυπης (Αντιγραφή) τρέχουσας καρτέλας σε νέα καρτέλα παρασκηνίου Shiftshift + μεσαίο κλικ στο κουμπί «Ανανέωση»
Ctrl + Shiftcommand + shift + κλικ στο κουμπί «Ανανέωση»
Μετακίνηση καρτέλας Μεταφορά και εναπόθεση καρτέλας στη γραμμή καρτελών (και μεταξύ παραθύρων)
Μετακίνηση καρτέλας σε νέο παράθυρο Μεταφορά και εναπόθεση καρτέλας στη γραμμή διευθύνσεων ή τη σελίδα
Άνοιγμα νέας καρτέλας προσκηνίου στο δεξί άκρο της γραμμής καρτελών Κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Μεσαίο κλικ στη γραμμή καρτελών
Διπλό κλικ στη γραμμή καρτελών (εάν εμφανίζεται η γραμμή τίτλου)
Άνοιγμα νέας καρτέλας προσκηνίου στα δεξιά της τρέχουσας καρτέλας Μεσαίο κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Ctrlcommand + κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Άνοιγμα νέας καρτέλας παρασκηνίου στα δεξιά της τρέχουσας καρτέλας Shift + μεσαίο κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Ctrl + Shiftcommand + shift + κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Άνοιγμα νέας καρτέλας σε νέο παράθυρο Shift + κλικ στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
Κύλιση γραμμής καρτελών (όταν δεν εμφανίζει όλες τις καρτέλες) Κύλιση στη γραμμή καρτελών
Κύλιση γραμμής καρτελών κατά μία σελίδα (όταν δεν εμφανίζει όλες τις καρτέλες) Διπλό κλικ στο κουμπί αριστερού ή δεξιού βέλους της γραμμής καρτελών
Κύλιση στην αρχή ή το τέλος της γραμμής καρτελών (όταν δεν εμφανίζει όλες τις καρτέλες) Τριπλό κλικ στο κουμπί αριστερού ή δεξιού βέλους της γραμμής καρτελών

Επιλογή πολλαπλών καρτελών

Εντολή Συντόμευση
Επιλογή μίας καρτέλας και κατάργηση επιλογής όλων των υπόλοιπων Κλικ στην καρτέλα
Επιλογή ή κατάργηση επιλογής μίας καρτέλας (οι άλλες παραμένουν επιλεγμένες ή μη επιλεγμένες) Ctrlcommand + κλικ στην καρτέλα
Επιλογή μίας καρτέλας και της πιο πρόσφατα επιλεγμένης καρτέλας με κλικ ή με Ctrlcommand-κλικ, καθώς και όλων των ενδιάμεσων καρτελών (κατάργηση επιλογής όλων των υπόλοιπων) Shiftshift + κλικ στην καρτέλα
Όπως το παραπάνω, αλλά οι άλλες καρτέλες παραμένουν επιλεγμένες ή μη επιλεγμένες Ctrl + Shiftcommand + shift + κλικ στην καρτέλα

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Αναζητήστε το επιλεγμένο κείμενο (όχι διαδικτυακή διεύθυνση) στο διαδίκτυο με την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης...

Εντολή Συντόμευση
...στην τρέχουσα καρτέλα Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου στη γραμμή διευθύνσεων
...σε υπάρχουσα καρτέλα Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου σε καρτέλα
...σε νέα καρτέλα παρασκηνίου* Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου δίπλα σε καρτέλα
...σε νέα καρτέλα προσκηνίου* Shift + μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου δίπλα σε καρτέλα
...σε νέα καρτέλα παρασκηνίου στο δεξί άκρο της γραμμής καρτελών* Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου στο κουμπί «Νέα καρτέλα»
...σε νέα καρτέλα προσκηνίου στο δεξί άκρο της γραμμής καρτελών* Shift + μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένου κειμένου στο κουμπί «Νέα καρτέλα»

Σελίδες σελιδοδεικτών & ιστορικού

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη υπάρχουσας ετικέτας σε σελιδοδείκτη Μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη στην ετικέτα (στη βιβλιοθήκη)
Δημιουργία σελιδοδείκτη για καρτέλα, σύνδεσμο, σελίδα ιστορικού ή επιλεγμένο URL Μεταφορά και εναπόθεση καρτέλας, συνδέσμου, σελίδας ιστορικού ή επιλεγμένου URL στη γραμμή σελιδοδεικτών, την πλαϊνή γραμμή σελιδοδεικτών, το μενού σελιδοδεικτών ή τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών
Αντιγραφή σελιδοδείκτη ή φακέλου Ctrloption + μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη ή φακέλου στη γραμμή σελιδοδεικτών, την πλαϊνή γραμμή σελιδοδεικτών, το μενού σελιδοδεικτών ή τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών
Μετακίνηση σελιδοδείκτη ή φακέλου Μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη ή φακέλου στη γραμμή σελιδοδεικτών, την πλαϊνή γραμμή σελιδοδεικτών, το μενού σελιδοδεικτών ή τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού στην τρέχουσα καρτέλα Αριστερό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (όχι στη βιβλιοθήκη)
Διπλό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (στη βιβλιοθήκη)
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε νέα καρτέλα προσκηνίου Μεσαίο κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού
Ctrlcommand + αριστερό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (όχι στη βιβλιοθήκη)
Ctrlcommand + διπλό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (στη βιβλιοθήκη)
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε νέα καρτέλα παρασκηνίου Shiftshift + μεσαίο κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού
Ctrl + Shiftcommand + shift + αριστερό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (όχι στη βιβλιοθήκη)
Ctrl + Shiftcommand + shift + διπλό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (στη βιβλιοθήκη)
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε νέο παράθυρο Shiftshift + αριστερό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (όχι στη βιβλιοθήκη)
Shiftshift + διπλό κλικ στον σελιδοδείκτη ή τη σελίδα ιστορικού (στη βιβλιοθήκη)
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε υπάρχουσα καρτέλα Μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε καρτέλα
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε νέα καρτέλα παρασκηνίου, δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα* Μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα
Άνοιγμα σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού σε νέα καρτέλα προσκηνίου, δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα* Shift + μεταφορά και εναπόθεση σελιδοδείκτη ή σελίδας ιστορικού δίπλα σε υπάρχουσα καρτέλα
Άνοιγμα όλων των σελιδοδεικτών ενός φακέλου (όχι στη βιβλιοθήκη) σε νέες καρτέλες ή νέο παράθυρο (εκτός αυτών που βρίσκονται σε υποφακέλους)

Νέες καρτέλες (ο πρώτος σελιδοδείκτης ανοίγει στην καρτέλα προσκηνίου):
Μεσαίο κλικ στον φάκελο σελιδοδεικτών
Ctrlcommand + κλικ στον φάκελο σελιδοδεικτών

Νέες καρτέλες παρασκηνίου:
Shift + μεσαίο κλικ στον φάκελο σελιδοδεικτών
Ctrl + Shiftcommand + shift + κλικ στον φάκελο σελιδοδεικτών

Νέο παράθυρο:
Shift + κλικ στον φάκελο σελιδοδεικτών

Άνοιγμα όλων των σελιδοδεικτών ενός φακέλου σε νέες καρτέλες (εκτός αυτών που βρίσκονται σε υποφακέλους)

Νέες καρτέλες (ο πρώτος σελιδοδείκτης ανοίγει στην καρτέλα προσκηνίου)*:
Shiftshift + μεταφορά και εναπόθεση φακέλου δίπλα σε καρτέλα

Νέες καρτέλες παρασκηνίου*:
Μεταφορά και εναπόθεση φακέλου δίπλα σε καρτέλα

Αρχική σελίδα (ή σελίδες)

Εντολή Συντόμευση
Άνοιγμα αρχικής σελίδας (ή σελίδων) σε νέα καρτέλα προσκηνίου Μεσαίο κλικ στο κουμπί αρχικής σελίδας
Ctrlcommand + κλικ στο κουμπί αρχικής σελίδας
Άνοιγμα αρχικής σελίδας (ή σελίδων) σε νέο παράθυρο Shift + κλικ στο κουμπί αρχικής σελίδας
Ορισμού καρτέλας, σελιδοδείκτη, σελίδας ιστορικού, συνδέσμου ή επιλεγμένου URL ως νέας αρχικής σελίδας Μεταφορά και εναπόθεση καρτέλας, σελιδοδείκτη, σελίδας ιστορικού, συνδέσμου ή επιλεγμένου URL στο κουμπί αρχικής σελίδας
Ορισμός όλων των σελιδοδεικτών ενός φακέλου (εκτός αυτών που βρίσκονται σε υποφακέλους) ως νέων αρχικών σελίδων Μεταφορά και εναπόθεση φακέλου σελιδοδεικτών στο κουμπί αρχικής σελίδας
Ορισμός επιλεγμένων καρτελών ως νέων αρχικών σελίδων Μεταφορά και εναπόθεση επιλεγμένων καρτελών στο κουμπί αρχικής σελίδας

Κύριο παράθυρο

Εντολή Συντόμευση
Αλλαγή πλάτους πλαϊνής γραμμής Μετακίνηση διαχωριστικού πλαϊνής γραμμής
Αλλαγή πλάτους γραμμής διευθύνσεων και γραμμής αναζήτησης Μετακίνηση διαχωριστικού μεταξύ γραμμής διευθύνσεων και γραμμής αναζήτησης

Παράθυρο βιβλιοθήκης

Εντολή Συντόμευση
Αλλαγή πλάτους στήλης στη βιβλιοθήκη Μετακίνηση διαχωριστικού μεταξύ των κεφαλίδων στηλών
Μετακίνηση στήλης στη βιβλιοθήκη Μεταφορά και εναπόθεση κεφαλίδας στήλης
Ταξινόμηση λίστας στη βιβλιοθήκη κατά ιδιότητα Κλικ στην κεφαλίδα στήλης (π.χ. «Όνομα», «Πιο πρόσφατη επίσκεψη»)
Κλικ ξανά για ταξινόμηση στην αντίθετη κατεύθυνση
Κλικ ξανά για κατάργηση ταξινόμησης

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα