Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Γρήγορη εκτέλεση κοινών εργασιών στο Firefox

Αυτή είναι μια λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Mozilla Firefox. Αν έχετε ενεργοποιήσει τις συντομεύσεις επεξεργασίας κειμένου Emacs στο GNOME, θα λειτουργούν και στο Firefox. Όταν μια συντόμευση Emacs "συγκρούεται" με τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις (όπως συμβαίνει με το Ctrl+K), η συντόμευση Emacs θα αποκτήσει προτεραιότητα αν η εστίαση είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών τοποθεσίας και αναζήτησης). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική συντόμευση πληκτρολογίου, αν υπάρχει κάποια στην παρακάτω λίστα.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Firefox με την επέκταση Saka key. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου Mac για το Firefox - δείτε τις οδηγίες της Apple.

Πλοήγηση

Εντολή Συντόμευση
Πίσω Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Εμπρός Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Αρχική Alt + Homeoption + home
Άνοιγμα αρχείου Ctrl + Ocommand + O
Επαναφόρτωση F5
Ctrl + Rcommand + R
Επαναφόρτωση (παράκαμψη προσωρινής μνήμης) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Διακοπή Esc
command + .

Τρέχουσα σελίδα

Εντολή Συντόμευση
Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια οθόνη Page Downfn +
Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια οθόνη Page Upfn +
Shift + Space bar
Μετάβαση στο κάτω μέρος της σελίδας End
command +
Μετάβαση στο πάνω μέρος της σελίδας Home
command +
Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο F6
Μετακίνηση στο προηγούμενο πλαίσιο Shift + F6
Εκτύπωση Ctrl + Pcommand + P
Αποθήκευση σελίδας ως Ctrl + Scommand + S
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Επαναφορά ζουμ Ctrl + 0command + 0

Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Αντιγραφή Ctrl + Ccommand + C
Αποκοπή Ctrl + Xcommand + X
Διαγραφή Deldelete
Επικόλληση Ctrl + Vcommand + V
Επικόλληση (ως απλό κείμενο) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Επανάληψη Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Επιλογή όλων Ctrl + Acommand + A
Αναίρεση Ctrl + Zcommand + Z

Αναζήτηση

Εντολή Συντόμευση
Εύρεση Ctrl + Fcommand + F
Εύρεση ξανά F3
Ctrl + Gcommand + G
Εύρεση προηγούμενου Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Γρήγορη εύρεση μόνο μέσα σε κείμενο συνδέσμων '
Γρήγορη εύρεση /
Κλείσιμο γραμμής εύρεσης ή γρήγορης εύρεσης Esc - όταν είναι σε εστίαση η γραμμή εύρεσης ή γρήγορης εύρεσης
Εστίαση στη γραμμή αναζήτησης Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ μηχανών αναζήτησης Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- όταν είναι σε εστίαση η γραμμή αναζήτησης
Προβολή μενού για εναλλαγή, προσθήκη ή διαχείριση μηχανών αναζήτησης

Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- όταν είναι σε εστίαση η γραμμή αναζήτησης

Παράθυρα & καρτέλες

Μερικές από αυτές τις συντομεύσεις απαιτούν να είναι "σε εστίαση" η τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να επιλέξετε ένα κοντινό αντικείμενο και να το προσθέσετε ως καρτέλα "μέσα" στην τρέχουσα καρτέλα, για παράδειγμα, πατώντας Alt + Dcommand + L για επιλογή γραμμής διευθύνσεων και έπειτα, Shift + Tab δύο φορές.
Εντολή Συντόμευση
Κλείσιμο καρτέλας Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- εκτός από καρτέλες εφαρμογών
Κλείσιμο παραθύρου Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
ΈξοδοςΈξοδος Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Μετακίνηση καρτέλας σε εστίαση στα αριστερά Ctrl + Shift + Page Up
Μετακίνηση καρτέλας σε εστίαση στα δεξιά Ctrl + Shift + Page Down
Μετακίνηση καρτέλας σε εστίαση στην αρχή Ctrl + Homecommand + home
Μετακίνηση καρτέλας σε εστίαση στο τέλος Ctrl + Endcommand + end
Σίγαση/αναίρεση σίγασης ήχου Ctrl + M
Νέα καρτέλα Ctrl + Tcommand + T
Νέο παράθυρο Ctrl + Ncommand + N
Νέο ιδιωτικό παράθυρο Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Επόμενη καρτέλα Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Άνοιγμα διεύθυνσης σε νέα καρτέλα Alt + Enteroption + return - από τη γραμμή τοποθεσίας ή αναζήτησης
Προηγούμενη καρτέλα Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Αναίρεση κλεισίματος καρτέλας Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Αναίρεση κλεισίματος παραθύρου Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Επιλογή καρτέλας 1 έως 8 Ctrl + 1έως8command + 1έως8Alt + 1έως8
Επιλογή τελευταίας καρτέλας Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Μετακίνηση του URL στα αριστερά ή τα δεξιά (αν ο κέρσορας είναι στη γραμμή διευθύνσεων) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

Ιστορικό

Εντολή Συντόμευση
Πλευρική γραμμή ιστορικού Ctrl + H
Παράθυρο βιβλιοθήκης (Ιστορικό) Ctrl + Shift + H
Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού Ctrl + Shift + Del

Ιστορικό

Εντολή Συντόμευση
Πλευρική γραμμή ιστορικού command + shift + H
Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού command + shift + delete

Σελιδοδείκτες

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη όλων των καρτελών στους σελιδοδείκτες Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Προσθήκη σελίδας στους σελιδοδείκτες Ctrl + Dcommand + D
Πλευρική γραμμή σελιδοδεικτών Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Παράθυρο βιβλιοθήκης (Σελιδοδείκτες) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Εργαλεία

Εντολή Συντόμευση
Λήψεις Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Πρόσθετα Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
(Απ)ενεργοποίηση εργαλείων προγραμματιστή F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Κονσόλα ιστού Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Επιθεώρηση Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Αποσφαλμάτωση Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Επεξεργασία στυλ Shift + F7
Profiler Shift + F5
Δίκτυο Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Γραμμή εργαλείων προγραμματιστή Shift + F2
Προβολή ανταποκρίσιμου σχεδιασμού Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad Shift + F4
Πηγή σελίδας Ctrl + Ucommand + U
Κονσόλα προγράμματος περιήγησης Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Πληροφορίες σελίδας command + ICtrl + I

Προβολή PDF

Εντολή Συντόμευση
Επόμενη σελίδα N ή J ή
Προηγούμενη σελίδα P ή K ή
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Αυτόματο ζουμ Ctrl + 0command + 0
Περιστροφή εγγράφου δεξιόστροφα R
Περιστροφή εγγράφου αριστερόστροφα Shift + R
Εναλλαγή σε λειτουργία παρουσίασης Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
(Απ)ενεργοποίηση εργαλείου χεριού H
Εστίαση του κουτιού εισόδου αριθμού σελίδας Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com Ctrl + Enter
Συμπλήρωση διεύθυνσης .net Shift + Enter
Συμπλήρωση διεύθυνσης .org Ctrl + Shift + Enter
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης Del
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης F11
(Απ)ενεργοποίηση γραμμής μενού (προσωρινή εμφάνιση όταν είναι κρυφή) Alt ή F10Alt (KDE) ή F10 (GNOME)
(Απ)ενεργοποίηση λειτουργίας ανάγνωσης Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Περιήγηση κέρσορα F7
Επιλογή γραμμής τοποθεσίας F6
Alt + D
Ctrl + L

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com command + return
Συμπλήρωση διεύθυνσης .net shift + return
Συμπλήρωση διεύθυνσης .org command + shift + return
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης shift + delete
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης command+Shift+F
(Απ)ενεργοποίηση λειτουργίας ανάγνωσης command+option+R
Περιήγηση κέρσορα F7
Επιλογή γραμμής τοποθεσίας F6
command + L

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com Ctrl + Enter
Συμπλήρωση διεύθυνσης .net Shift + Enter
Συμπλήρωση διεύθυνσης .org Ctrl + Shift + Enter
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης Del
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης F11
(Απ)ενεργοποίηση γραμμής μενού (προσωρινή εμφάνιση όταν είναι κρυφή) Alt ή F10Alt (KDE) ή F10 (GNOME)
Περιήγηση κέρσορα F7
Επιλογή γραμμής τοποθεσίας F6
Alt + D
Ctrl + L

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com command + return
Συμπλήρωση διεύθυνσης .net shift + return
Συμπλήρωση διεύθυνσης .org command + shift + return
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης shift + delete
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης command+Shift+F
Περιήγηση κέρσορα F7
Επιλογή γραμμής τοποθεσίας F6
command + L

Συντομεύσεις πολυμέσων

Εντολή Συντόμευση
Εναλλαγή αναπαραγωγής/παύσης Space bar
Μείωση έντασης
Αύξηση έντασης
Σίγαση ήχου Ctrl + command +
Αναίρεση σίγασης ήχου Ctrl + command +
Μετακίνηση 15 δευτερόλεπτα πίσω
Μετακίνηση 10 % πίσω Ctrl + command +
Μετακίνηση 15 δευτερόλεπτα εμπρός
Μετακίνηση 10 % εμπρός Ctrl + command +
Μετακίνηση στην αρχή Home
Μετακίνηση στο τέλος End

Συντομεύσεις προγραμματιστών

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου με τα εργαλεία προγραμματισμού στο Firefox. Δείτε τη σελίδα συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Δίκτυο Προγραμματιστών της Mozilla.

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla