Επιλογές, προτιμήσεις και ρυθμίσεις του Firefox

Αυτό το άρθρο συνοψίζει τις καρτέλες του παραθύρου "ΕπιλογέςΠροτιμήσεις " του Firefox, καθώς και ποιους τύπους ρυθμίσεων περιλαμβάνουν. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις. Διαθέσιμες είναι οι παρακάτω καρτέλες:

Καρτέλα "Γενικά"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις για τους εξής τύπους ρυθμίσεων:

Γενικά
Εκκίνηση, Αρχική σελίδα και Καρτέλες: Εδώ μπορείτε να ορίσετε το Firefox ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας, να αλλάξετε ποιες σελίδες ανοίγουν κατά την εκκίνηση του Firefox, να ρυθμίσετε το Firefox έτσι, ώστε να επαναφέρει τις προηγούμενες συνεδρίες σας κατά την εκκίνηση και να επιλέξετε ποιες καρτέλες ή παράθυρα ανοίγουν.

Γλώσσα και εμφάνιση
Γραμματοσειρές & χρώματα και Γλώσσα: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές και τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες, να επιλέξετε μια γλώσσα και να επιλέξετε αν το Firefox θα χρησιμοποιεί ορθογραφικό έλεγχο.

Αρχεία και εφαρμογές
Λήψεις, Εφαρμογές και Περιεχόμενο διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM): Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο λήψεων που θα χρησιμοποιεί το Firefox για την αποθήκευση αρχείων, να αλλάξετε την εφαρμογή ή την ενέργεια για διαφορετικούς τύπους αρχείων και να επιλέξετε αν θα παρακολουθείτε περιεχόμενο DRM στο Firefox.

Ενημερώσεις του Firefox
Εδώ μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό ενημερώσεών σας ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων του Firefox.

Επιδόσεις
Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επιδόσεων στο Firefox.

Περιήγηση
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την κύλιση, τη χρήση του κέρσορα (Λειτουργία περιήγησης κέρσορα) ή την αναζήτηση κειμένου σε ιστοσελίδες.

Διακομιστής μεσολάβησης δικτύου
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του Firefox και να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση στο διαδίκτυο.

Καρτέλα "Αρχική"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις για τους εξής τύπους ρυθμίσεων:

Νέα παράθυρα και καρτέλες
Αυτές οι ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τι θα βλέπετε όταν ανοίγετε την αρχική σελίδα, ένα νέο παράθυρο του Firefox ή μια νέα καρτέλα. Μπορείτε να ορίσετε την αρχική σας σελίδα στην προεπιλεγμένη αρχική σελίδα του Firefox, μια κενή σελίδα ή ένα προσαρμοσμένο URL· μπορείτε να ρυθμίσετε τις νέες καρτέλες έτσι, ώστε να ανοίγουν την προεπιλεγμένη αρχική σελίδα του Firefox ή μια κενή σελίδα.

Περιεχόμενο αρχικής σελίδας Firefox
Αυτές οι ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε λειτουργίες της προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας του Firefox ή της σελίδας νέας καρτέλας, όπως αναζήτηση ιστού, κορυφαίες ιστοσελίδες, προτάσεις του Pocket, αποσπάσματα από τη Mozilla και κορυφαίες στιγμές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, δείτε το "Σχετικά με τη σελίδα νέας καρτέλας" και το "Προσαρμογή της σελίδας "Νέα Καρτέλα"".

Καρτέλα "Αναζήτηση"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με τη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί το Firefox από προεπιλογή, καθώς και άλλες ρυθμίσεις αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αναζήτησης στο Firefox".

Καρτέλα "Απόρρητο & ασφάλεια"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις για τους εξής τύπους ρυθμίσεων:

Απόρρητο προγράμματος περιήγησης
Φόρμες & κωδικοί πρόσβασης, Ιστορικό, Γραμμή διευθύνσεων, Προσωρινό περιεχόμενο ιστού Δεδομένα ιστοσελίδωνCookies και δεδομένα ιστοσελίδων, Γραμμή διευθύνσεων και Προστασία από καταγραφή: Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τι στοιχεία συμπληρώνει το Firefox σε φόρμες και να διαχειριστείτε τους κωδικούς πρόσβασής σας, να ορίσετε πώς θα διαχειρίζεται το Firefox το ιστορικό περιήγησης, λήψεων, αναζήτησης και φορμών και τα cookies ιστοσελίδων, να ορίσετε πώς λειτουργεί η γραμμή διευθύνσεων, να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη του Firefox, να διαχειριστείτε την αποθήκευση δεδομένων ιστοσελίδων, τα cookies ιστοσελίδων και να εκκαθαρίσετε το προσωρινό περιεχόμενο ιστού, να ορίσετε πώς λειτουργεί η γραμμή διευθύνσεων και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες "Προστασία από καταγραφή" και "Αποτροπή καταγραφής" του Firefox.

Δικαιώματα
Εδώ μπορείτε να ορίσετε ποιες ιστοσελίδες μπορούν να σας στέλνουν ειδοποιήσεις Web Push και να εμφανίζουν αναδυόμενα παράθυρα, καθώς και να αποφασίσετε αν το Firefox θα σας προειδοποιεί, όταν οι ιστοσελίδες προσπαθούν να εγκαταστήσουν πρόσθετα.

Συλλογή και χρήση δεδομένων Firefox
Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε αν το Firefox θα στέλνει τεχνικά και διαδραστικά δεδομένα στη Mozilla, θα εγκαθιστά και θα εκτελεί μελέτες ή θα στέλνει αναφορές καταρρεύσεων στη Mozilla.

Ασφάλεια
Προστασία από ηλεκτρονικό "ψάρεμα", Πιστοποιητικά και Περιεχόμενο ιστού εκτός σύνδεσης και δεδομένα χρήστη: Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε αν θα αποκλείεται το επικίνδυνο περιεχόμενο ή λήψεις στο Firefox, view and manage website certificates and security devices, and where you can manage website data storage. Προστασία από παραπλανητικό περιεχόμενο και επικίνδυνο λογισμικό και Πιστοποιητικά: Εδώ μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα πιστοποιητικά ιστοσελίδων και τις συσκευές ασφαλείας, καθώς και να αποκλείσετε επικίνδυνο περιεχόμενο ή λήψεις στο Firefox.

Καρτέλα "Λογαριασμός Firefox"

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ένα λογαριασμό Firefox, που απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της Mozilla, συμπεριλαμβανομένου και του Sync. Δείτε τα "Πώς ρυθμίζω το Sync στον υπολογιστή μου;" και "How do I choose what types of information to sync on Firefox?" για περισσότερες πληροφορίες.

Καρτέλα "Γενικά"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με τις πιο κοινές ρυθμίσεις, όπως η αρχική σελίδα του Firefox και η τοποθεσία αποθήκευσης των λήψεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Ρυθμίσεις εκκίνησης, αρχικής σελίδας, καρτελών και λήψεων".

Καρτέλα "Αναζήτηση"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με τη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί το Firefox από προεπιλογή, καθώς και άλλες ρυθμίσεις αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αναζήτησης στο Firefox".

Καρτέλα "Περιεχόμενο"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με το πώς εμφανίζονται οι ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Ρυθμίσεις για διαδικτυακό περιεχόμενο, αναδυόμενα, γραμματοσειρές και γλώσσες".

Καρτέλα "Εφαρμογές"

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να αποφασίσετε πώς το Firefox θα πρέπει να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους αρχείων. Εμφανίζει μια λίστα με τύπους περιεχομένου και σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ενέργεια για κάθε τύπο, όπως άνοιγμα με μια εφαρμογή ή αποθήκευση του αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Applications panel - Set how Firefox handles different types of files".

Καρτέλα "Απόρρητο"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με το απόρρητό σας. Κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες σχετικά με το πού έχετε βρεθεί, ποιες σελίδες έχετε επισκεφθεί κτλ. αποθηκεύονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Settings for privacy, browsing history and do-not-track".

Καρτέλα "Ασφάλεια"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις σχετικά με την προστασία της περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Ρυθμίσεις ασφαλείας και κωδικών πρόσβασης".

Καρτέλα "Συγχρονισμός"

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ένα λογαριασμό Firefox Sync. Το Firefox Sync είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να συγχρονίζετε σελιδοδείκτες, ιστορικό, κωδικούς πρόσβασης και ανοικτές καρτέλες με ένα άλλο αντίγραφο του Firefox – σε έναν άλλο υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα "Πώς ρυθμίζω το Sync στον υπολογιστή μου;" και "How do I choose what types of information to sync on Firefox?".

Καρτέλα "Για προχωρημένους"

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις για ρυθμίσεις που δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, όπως η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης δίσκου, οι ρυθμίσεις διαμεσολάβησης, οι ρυθμίσεις για ενημερώσεις του Firefox, καθώς και διάφορες προηγμένες ρυθμίσεις που χρειάζονται μόνο ορισμένοι χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Καρτέλα "Για προχωρημένους" - Προηγμένες ρυθμίσεις στο Firefox".

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Chris Ilias, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla