Σελιδοδείκτες στο Firefox

Οι σελιδοδείκτες (ονομάζονται αγαπημένα στο Microsoft Edge και το Internet Explorer) είναι σύνδεσμοι για τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες και διευκολύνουν την επιστροφή σας σε αυτές. Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βασικά για τη δημιουργία και τη διαχείριση των σελιδοδεικτών στο Firefox.

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε μια σελίδα

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε μια σελίδα, απλά κάντε κλικ στο αστέρι, στη γραμμή διευθύνσεων.

Fx57bookmark-star-el

Όταν δημιουργηθεί ένας σελιδοδείκτης για τη σελίδα, το αστέρι θα γίνει μπλε και θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου θα μπορέσετε να ονομάσετε, να μετακινήσετε ή να προσθέσετε ετικέτες στο σελιδοδείκτη σας.

Σημείωση: Αν το αστέρι λείπει από τη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ κουμπί του μενού ενεργειών σελίδας (3 κουκκίδες).
Fx57BookmarkStar-AddToAdressBar-el
Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στην καταχώρηση του μενού για το Δημιουργία σελιδοδείκτη και έπειτα, κάντε κλικ στο Προσθήκη στη γραμμή διευθύνσεων.

Προσθήκη σελιδοδεικτών σε όλες τις ανοικτές καρτέλες ταυτόχρονα: Επιλέξτε Αποθήκευση όλων των καρτελών… από το μενού σελιδοδεικτών.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα και επιλέξτε Αποθήκευση όλων των καρτελών… από το μενού επιλογών.Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα, επιλέξτε Επιλογή όλων των καρτελών από το μενού επιλογών. Έπειτα, κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα και επιλέξτε Αποθήκευση καρτελών…. Ονομάστε το νέο φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτεί. Τέλος, κάντε κλικ στο Προσθήκη σελιδοδεικτών.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D για να αποθηκεύσετε όλες τις ανοικτές καρτέλες σε σελιδοδείκτες.

Μετονομασία και μετακίνηση ενός σελιδοδείκτη

 1. Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του σελιδοδείκτη σας, κάντε ξανά κλικ στο αστέρι για να ανοίξετε το παράθυρο Επεξεργασία σελιδοδείκτη.
  bookmark edit 62 edit bookmark 63-el
  • Στο πλαίσιο Επεξεργασία σελιδοδείκτη, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις λεπτομέρειες:
   • Όνομα: Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζει το Firefox για το σελιδοδείκτη στα μενού.
   • Φάκελος: Επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτεί ο σελιδοδείκτης, επιλέγοντας έναν από το αναδιπλούμενο μενού (για παράδειγμα, Μενού σελιδοδεικτών ή Γραμμή σελιδοδεικτών). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επιλογή... για να δείτε μια λίστα με όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών.
   • Ετικέτες: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες για ευκολότερη αναζήτηση και οργάνωση των σελιδοδεικτών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στο Τέλος για να κλείσετε το παράθυρο.

Αν δεν επιθυμείτε να βλέπετε αυτό το παράθυρο επεξεργασίας κατά την αποθήκευση σελιδοδεικτών, καταργήστε την επιλογή Εμφάνιση επεξεργαστή κατά την αποθήκευση.

Εύρεση σελιδοδεικτών

Για να βρείτε μια σελίδα που έχετε αποθηκεύσει σε σελιδοδείκτη, απλά αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομά του στη γραμμή διευθύνσεων. Ενώ πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί μια λίστα ιστοσελίδων με σελιδοδείκτες, ετικέτες και επισκέψεις. Οι σελίδες με σελιδοδείκτη θα έχουν ένα αστέρι δίπλα τους. Απλά κάντε κλικ σε μια από τις σελίδες για να μεταφερθείτε εκεί άμεσα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Address bar autocomplete in Firefox.

Μπορείτε να δείτε και να προσπελάσετε όλους τους σελιδοδείκτες σας από την πλευρική γραμμή του Firefox, το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων (αν το έχετε προσθέσει) και από το μενού Σελιδοδείκτες της γραμμής των μενού, αν η γραμμή των μενού είναι ενεργοποιημένη.

Οργάνωση σελιδοδεικτών

Το παράθυρο βιβλιοθήκης σας επιτρέπει να δείτε και να οργανώσετε όλους τους σελιδοδείκτες σας. Για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί βιβλιοθήκης 57 library icon στη γραμμή εργαλείων σας. (Αν δεν το βλέπετε εκεί, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού fx57menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Βιβλιοθήκη). Κάντε κλικ στο Σελιδοδείκτες και μετά, στο Προβολή όλων των σελιδοδεικτών στο κάτω μέρος.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου για γρήγορο άνοιγμα της βιβλιοθήκης σελιδοδεικτών σας.

Από προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες που δημιουργείτε τοποθετούνται στο φάκελο Άλλοι σελιδοδείκτες. Επιλέξτε τον στην πλευρική γραμμή του παραθύρου βιβλιοθήκης για να δείτε τους σελιδοδείκτες που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να ανοίξετε ένα σελιδοδείκτη με διπλό κλικ.

Fx63Library-OtherBookmarks-el

Δείτε αυτά τα άρθρα για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση πολλών σελιδοδεικτών:

Όταν βρίσκεστε στη βιβλιοθήκη, μπορείτε να σύρετε σελιδοδείκτες σε άλλους φακέλους, όπως ο φάκελος Μενού σελιδοδεικτών. Οι σελιδοδείκτες αυτού του φακέλου εμφανίζονται στην πλευρική γραμμή του Firefox, καθώς και στο μενού σελιδοδεικτών της γραμμής εργαλείων των μενού. Οι σελιδοδείκτες του φακέλου Γραμμή σελιδοδεικτών εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών, αν είναι ενεργοποιημένη.

Προσθήκη του μενού σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων

Το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών δεν εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το προσθέσετε στη γραμμή εργαλείων μέσω του κουμπιού της βιβλιοθήκης:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί βιβλιοθήκης 57 library icon και έπειτα, επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 2. Κάντε κλικ στο Εργαλεία σελιδοδεικτών.
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη μενού σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων.

Το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών Bookmark Menu icon (star on tray) θα εμφανιστεί δίπλα στο κουμπί βιβλιοθήκης.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

Για να αφαιρέσετε το κουμπί, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και, αφού κάνετε κλικ στο Εργαλεία σελιδοδεικτών, κάντε κλικ στο Αφαίρεση μενού σελιδοδεικτών από τη γραμμή εργαλείων.

Ενεργοποίηση γραμμής σελιδοδεικτών

Η γραμμή σελιδοδεικτών είναι ένα βολικό μέρος για να προσθέσετε τους αγαπημένους σας σελιδοδείκτες.

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή σελιδοδεικτών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε Προσαρμογή.
 2. Επιλέξτε Γραμμές εργαλείων από το αναδιπλούμενο μενού στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Επιλέξτε Γραμμή σελιδοδεικτών.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν τελειώσετε.
 • Κάντε κλικ στο μενού Προβολή στο πάνω μέρος της οθόνης, εντοπίστε το Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Γραμμή σελιδοδεικτών.

Χρήση λέξεων-κλειδιών με τους σελιδοδείκτες

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στους σελιδοδείκτες σας είναι η χρήση λέξεων-κλειδιών.

Συσχέτιση λέξης-κλειδιού με σελιδοδείκτη

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη και επιλέξτε το σελιδοδείκτη.
 2. Κάντε κλικ στο πεδίο λέξης-κλειδιού, στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 3. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή λέξη-κλειδί σας.

Η λέξη-κλειδί μπορεί να περιέχει γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Δεν πρέπει να περιέχει κενά και δεν πρέπει να ξεκινά με τους χαρακτήρες: ? * ^ $ % # +

Η λέξη-κλειδί δεν πρέπει να είναι η ίδια με τη λέξη-κλειδί μιας μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν μια μηχανή αναζήτησης έχει ως λέξη-κλειδί το @g, η λέξη-κλειδί του σελιδοδείκτη δεν μπορεί να είναι @g, αλλά μπορεί να είναι g.

Αν η επιλεγμένη λέξη-κλειδί έχει ήδη ανατεθεί σε άλλο σελιδοδείκτη, ο παλιός σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από το νέο.

Σημείωση: Εκτός της βιβλιοθήκης, μπορείτε να προσπελάσετε το πεδίο λέξης-κλειδιού από το μενού επιλογών, κάνοντας δεξί κλικπατώντας το πλήκτρο control, ενώ κάνετε κλικ στο σελιδοδείκτη και επιλέγοντας Ιδιότητες.

Χρήση λέξης-κλειδιού για άνοιγμα σελιδοδείκτη

Πληκτρολογήστε απλά τη λέξη-κλειδί στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε EnterReturn.

Επιπρόσθετοι πόροι

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους σελιδοδείκτες σας:

Κάνετε μετάβαση από άλλο πρόγραμμα περιήγησης; Αυτά τα άρθρα θα σας βοηθήσουν να πάρετε τους σελιδοδείκτες σας μαζί σας:

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα