Κορυφαίοι εθελοντές - Μετάφραση

Υπάρχουν 32 χρήστες με τουλάχιστον μία συνεισφορά τις τελευταίες 90 ημέρες.

1

Michele Rodaro

2

Mark Heijl

3

Valery Ledovskoy

4

wxie

5

Jim Spentzos

6

Mozinet

7

TyDraniu

8

Artist

9

YD

10

Joergen

11

Manuela Silva

12

TopGun

13

Mad Maks

14

milupo

15

Marcelo Ghelman

16

George Kitsoukakis

17

Teo

18

Peter Chen

19

Amine

20

Ihor Hordiichuk

21

dskmori

22

Grk

23

aiwwe0897

24

ชัญญานุช สวัสดี

25

megiesan19501

26

Kéménczy Kálmán

27

JUM

28

moz_contrib

29

ErlingR

30

Selim

31

Zhiyong He (Justin)

32

simonsami047